Byggeindustrien
1 minutt lesetid

27  mister jobben i konkurs

28/08/2023, 08:44
27  mister jobben i konkurs
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

«Bygg med Oss har vært preget av flere år med usikkerhet: Covid, prisstigninger, økning i energipriser og økte renter utover 2023. De unormale markedsforholdene har gitt seg utslag i raske og kraftige prisøkninger på̊ trelast, stål og andre byggevarer i tillegg til vesentlig økte energikostnader. Sommeren 2023 førte summen av alle disse forholdene til at vi måtte beslutte oppbud», uttaler Heggedal i pressemeldingen.

27 ansatte mister jobben i konkursen.

– En tung og trist dag, konstaterer Heggedal overfor lokalavisen.

«Sommeren og høsten har bydd på mange gode prosjekter som er under oppstart eller gjennomføring. Dessverre for ansatte, kunder og leverandører ble konsekvensene av gamle kontrakter for tung å bære», heter det i pressemeldingen.

Det siste offentlige regnskapet viser et underskudd på 3,3 millioner kroner for Bygg med Oss i 2021. Ifølge Heggedal er underskuddet i 2022 på 4,5 millioner kroner etter skatt. Dermed er bedriftens egenkapital spist opp og er negativ med 5,4 millioner kroner.

«Vi har hatt en gjeng med strålende ansatte som har gjort alt de kan for komme oss igjennom utfordringene vi har stått ovenfor», understreker Heggedal til Indre Akershus blad.

#bygg med oss
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0