Byggeindustrien Arkitektur
3 minutter lesetid

Arkitektoniske grep gir lærelyst og trivsel blant elever og lærere

22/02/2023, 13:54
Arkitektoniske grep gir lærelyst og trivsel blant elever og lærere
Nye Bokn skole legger til rette for sambruk, variasjon i størrelse og type rom, læring i aldersblanda grupper, samt opplæring i henhold til den nye læreplanen. Foto: Hundven-Clements Photography/ LINK Arkitektur
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nye Bokn skole består av lokaler til barneskole, administrasjon, personal, spesialrom og fellesareal og er etablert i tilknytning til en eksisterende ungdomsskoledel og bibliotek. Sentralt i bygget vegg i vegg med fellesarealer rommer den nye delen også lokaler til musikk- og kulturskole. Den nye delen er dimensjonert for 95 elever og 20 ansatte, fra 1. til 10. trinn., og er utformet på barnas premisser med lekenhet i utformingen for å skape et trygt, livlig og lærende skolemiljø. Sambruk, variasjon i størrelse og type rom, læring i aldersblanda grupper, samt opplæring i henhold til den nye læreplanen ligger til grunn.

Det har vært et nært samspill og stort engasjement fra alle berørte parter som kommunen, skolen, politikerne og prosjektgruppen.

God arkitektur gir lærelyst. Arkitektoniske grep rommer fine kvaliteter som har lagt til rette for sambruk gjennom mange spennende rom, både ute og inne. Bygningene er tilpasset elevens skala i kun én etasje og tilpasset bebyggelsen og naturen rundt. Tett samarbeid med interiørarkitekt fra starten har vært helt avgjørende for spennende løsninger og smarte utforminger som utgjør en leken helhet og er riktig dimensjonert til flerbruk, forklarer arkitekt Simon Tobias Ell og interiørarkitekt Lene Korneliussen i LINK Arkitektur.

Sosial inkludering

Den nye delen av skolen skolen består av seks lave asymmetriske paviljonger, forbundet med gjennomgående vrimleareal mellom bygningskroppene for opphold og lysinnslipp. Mellomrommene mellom paviljongene blir til gater og torg med referanse til en middelalderbystruktur. Vrimleområdet fungerer som en kommunikasjonsåre og de skråstilte veggene gjør at det danner seg små passasjer og trivelige møteplasser. Den største plassen fungerer som «hjertet» i skolen, med en kunnskapstrapp sentralt plassert. Kunnskapstrappen fungerer også som tribune for scenen som danner seg når veggen inn til musikkrommet blir åpnet opp.

Lekne uteområder

Utformingen av uteområdene tar opp den lekne tråden fra det nye skolebygget. Nybygg og lekeplass er knyttet sammen som et sammenhengende, helstøpt anlegg med rom- og funksjonsoppdelte lekeplasser. Inngangsdørene er knyttet til hver sin lille forplass, med belegg av store porøse betongheller som kan transportere regnvann. Sammen med beplantningen skaper dette en velkomstsone med sittekanter som skiller seg litt ut fra lekeplassene. Dette øker anvendeligheten og får anlegget til å virke større. Utenfor hver paviljong er et lekeområde som er tilpasset klassetrinnene. Dette er med å gi mer aldersoppdelt lek, noe som igjen er med på å legge til rette for en trygg og god skolehverdag for elevene også på uteområdet, og økt trivsel særlig i de lavere klassetrinn.

Miljøriktig utforming

Ny energisentral med geobrønner skal sørge for at både nytt skoleanlegg, eksisterende barnehage, ungdomsskole og bibliotek er selvforsynt med varme.

Utvendige overflater består av naturlige, robuste materialer i form av vedlikeholdsvennlig trekledning med tre/aluminiumsvinduer. Mot fellesarealet er den innvendige trekledningen på paviljongene videreført etter samme prinsipp. Fellesrommet er utført med synlige bærekonstruksjoner i tre. I læringsarealene er det valgt utstrakt bruk av kryssfinerplater og miljøvennlig linoleumsgulv som skaper varme og trygghet.

#bokn skole #lærelyst #link arkitektur
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0