Byggeindustrien Arkitektur
2 minutter lesetid

Tommelen opp for transformering av historisk bygård i Oslo sentrum

31/05/2023, 08:43
Tommelen opp for transformering av historisk bygård i Oslo sentrum
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nielstorp+ arkitekter har på vegne av Karlander Eiendom rammesøkt en totalrehabilitering av Kristian Augusts gate 7A. Den historiske bygården fra 1855 ligger ved Tullinløkka i Oslo og har stor historisk verdi.

Gården bærer preg av en gammeldags og lite effektiv arealdisposisjon og Karlander Eiendom ønsker som ny eier å rehabilitere, oppgradere og effektivisere eiendommen. Planen er å sikre en bærekraftig drift og heve kvalitetsnivået slik at kontor og serveringsarealer tilfredsstiller dagens standard med en unik identitet. Prosjektet innebærer en nennsom oppussing av fasadene, påbygging av eksisterende volumer og oppgradering av kontorarealer med etablering av heis og nye trappeløsninger. Bakgården beholder sin uteromsidentitet, mens et heldekkende glasstak tillater en klimatisert helårsbruk. Det nye glasstildekket gårdsrommet blir til et flerfunksjonelt rom som skal fungere som byggets sosiale hjerte, både som mingleareal og kantine for kontorarealer samt ”uteservering” utover kvelden for bevertningslokalene mot gaten. Tiltakene vil føre til at dagens adskilte arealer bindes sammen til et nytt sammenhengende kompleks med den tidligere bakgården som et nav i midten.

Karlander Eiendom har store miljøambisjoner for prosjektet med fokus på ombruk og bevaring av eksisterende elementer, og sikter mot Breeam in-use sertifisering.

”Transformasjonsprosjekter er utrolig spennende å jobbe med. Det eksisterende utgangspunktet gjør at valg og tilpasninger resulterer i unike arealer hvor det historiske møter det nye. Alle arealer får sine helt egne identiteter ofte med en x-faktor det ikke ellers ville vært mulig å få til.”  Herman Hagelsteen, Partner, Nielstorp+ arkitekter

”Som utviklere har vi en klar ambisjon om at våre prosjekter skal bidra positivt også utover seg selv. For å kunne realiseres må naturlig nok våre prosjekter kunne regnes hjem med kalkulatoren, men like viktig er det at de er kvalitetsprosjekter som står seg over tid. Rehabiliteringsprosjekter av denne typen er derfor utrolig spennende og givende for oss. Å rehabilitere i Oslo sentrum er en kompleks øvelse som krever et godt team og ikke minst god dialog med myndigheter og Byantikvaren. Når vi nå har fått tommelen opp gleder vi oss stort til å realisere det som skal bli helt unike kontorer med en av byens beste beliggenheter.” Herman Tank Nielsen/Joakim Fuglerud, Karlander Eiendom

#karlander eiendom #nielstorp+ arkitekter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0