Bolig
3 minutter lesetid

OBOS-prisene ned 2,2 prosent i Oslo

4/09/2023, 08:02
OBOS-prisene ned 2,2 prosent i Oslo
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

–  Vanlig sesongmønster er at prisene stiger i august, så dette var klart svakere enn normalt. Noe av nedgangen må ses i lys av at det ble omsatt en lavere andel ett- og toromsleiligheter i august enn i juli. Da kvadratmeterprisene er høyere for de små enn de store leilighetene, trekker dette gjennomsnittprisen ned. Prisnedgangen er, med unntak av august 2021, den største i august siden vi startet med boligprisstatistikk i 2004, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Hun legger til at prisfallet ikke kom som en overraskelse: – Det var ikke uventet at de mange rentehoppene ville sende prisene nedover.    

  • I snitt har prisene i Oslo steget med 1,4 prosent i august de ti siste årene.
  • De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt med 3 prosent. 
  • På landsbasis har prisene falt 3,6 prosent de tolv siste månedene. 
  • Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 78 600 kroner i Oslo i august, og 67 344 kroner på landsbasis.
  • OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Lavere aktivitet

Det ble omsatt 11 prosent færre OBOS-boliger i Oslo i august i år enn i august 2022. Monsvold mener dette, sammen med tallene for bruk av forkjøpsretten, tyder på at markedet er noe roligere enn på samme tid i fjor, men det er fortsatt bra aktivitet. Omsetningstiden er lav og andelen som brukte forkjøpsretten i Oslo i august i år (25,6 prosent) var litt høyere enn i juli (23,2 prosent).   

Venter svakere prisutvikling 

– Med renteøkningen i august og en ny i sikte i september, kombinert med generelt høye levekostnader, vil vi sannsynligvis få en svakere prisutvikling på boliger enn normalt utover høsten, sier Monsvold.  

Det er forventet at styringsrenten i høst blir satt opp til 4,25 prosent. Det vil for mange bety en boliglånsrente på rundt 6 prosent. Når bankene også må legge på en bufferrente på tre prosentpoeng, betyr det at mange låntakerne i praksis skal kunne tåle en rente på rundt 9 prosent.

– Det vil føre til at færre får det lånet de trenger for å kjøpe bolig. Det kan bety en større prisnedgang enn vanlig. Samtidig tror vi at et godt arbeidsmarked, høy lønnsvekst, lav boligbygging, høy folketilvekst og et stramt marked for utleieboliger, vil dempe prisfallet.  

Svikt i boligforsyningen

Hun mener det er svært bekymringsfullt at boligbyggingen nærmest har stoppet opp.

– Det gjør at det vil komme svært få nye boliger ut i markedet de neste årene. Det vil gjøre det enda vanskeligere for mange å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo og andre pressområder.

– Politikerne må ta dette på alvor og sette inn tiltak som å øke reguleringstakten og redusere saksbehandlingstiden. Forslaget til ny kommuneplan i Oslo som nå er ute på høring, må revideres for å sikre boligforsyningen framover.  Forslaget slik det er nå vil strupe byggingen og gjøre det enda verre for de som trenger bolig. Oslopolitikerne bør også moderere leilighetsnormen for eksempel for en periode på fem år. Normen slik den praktiseres nå, både i og utenfor Oslo sentrum, gjør at det bygges for få små leiligheter, sier Monsvold.  

Administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, Hans Anders Skjølberg, mener bruktmarkedet i Oslo fungerer godt.

– Meglerne våre melder om relativt godt salg om dagen. Samtidig ser vi at det begynner å bli relativt mange usolgte boliger i markedet, så en prisnedgang i høst er forventet.

#obos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0