Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Resultatnedgang i 2023

7/02/2024, 08:58
Resultatnedgang i 2023
Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

OBOS fikk et resultat før skatt på 700 millioner kroner i 2023 – en reduksjon på 881 millioner kroner sammenlignet med 2022. Resultatnedgangen skyldes i stor grad nedskrivninger av markedsverdier på OBOS’ næringseiendommer og rentesikringsinstrumenter, som totalt sett påvirket resultatet negativt med på 754 millioner kroner. I tillegg er resultatene fra boligutvikling svakere.

Resultatet før skatt for fjerde kvartal 2023 endte på -784 millioner kroner, en reduksjon på 1 246 millioner kroner fra samme periode året før. Også her ble resultatet påvirket av nedskrivning av markedsverdien på næringseiendom og rentesikringsinstrumenter.

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj poengterer at den underliggende driften i 2023 samlet sett er 88 millioner kroner bedre enn foregående år med et resultat før renter, skatt og av- og nedskrivninger (EBITDA) på 1 919 millioner kroner.

– Det er ikke tvil om at 2023 var et krevende år for oss. Ved siden av nedskrivninger på næringseiendom påvirkes resultatet også negativt av lavere resultater innen boligutvikling og høyere finanskostnader. Boligsalget og antall byggestarter er også markant ned, og det vil påvirke resultatene våre de kommende årene, da boliger resultatføres når de er ferdig bygget og overlevert til kjøper, sier Siraj.

I 2023 solgte OBOS 1 587 boliger (brutto), ned fra 2 830 boliger i 2022.

Fortsatt mange boliger under bygging

OBOS startet bygging av 1 685 boliger i året som gikk, ned fra 3 923 boliger i 2022. OBOS hadde totalt 5 678 boliger under bygging ved utgangen av 2023, hvorav 59 prosent er solgt. 

– Et markant lavere boligsalg, og svekket lønnsomhet i prosjektene grunnet økte finans- og byggekostnader, gjør at vi må tilpasse boligbyggingen vår. Vi setter imidlertid ikke alt på vent og vi har fortsatt mange boliger under bygging. Vi tror det vil være behov og etterspørsel etter nye boliger når rentetoppen er nådd og markedet har stabilisert seg. Derfor har vi startet opp bygging av flere prosjekter på lave forhåndssalg og marginer, sier Siraj.

Siraj ser nå en viss optimisme innen salg av nye boliger, men forventer at også 2024 vil være preget av et relativt lavt salg og igangsettelse av nye boliger.

#obos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0