Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Dialogen er i gang

13/06/2024, 11:00
Dialogen er i gang
Illustrasjon byggeplass: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Skal vi lykkes med å omstille den norske økonomien til å bli et lavutslippssamfunn, må næringa og myndighetene spille hverandre gode. Det er bakgrunnen for klimapartnerskapet, og jeg er glad for at vi nå har nådd en viktig milepæl i arbeidet. Med dette felles kunnskapsgrunnlaget kan vi nå for alvor gå i gang med å meisle ut en avtale med gode konkrete tiltak for å kutte utslippene i byggenæringen, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Dette er første gang Kommunal- og distriktsdepartementet og byggenæringen ved både arbeidstaker- og arbeidsgiversida samarbeider om en felles rapport på denne måten.

– En samla byggenæring er motivert for å bidra til å redusere klimagassutslipp. Med denne klimapartnerskapsdialogen får vi muligheten til å være tett på myndighetene når de utarbeider både krav og insentiver som skal få fart på det grønne skiftet. Vi har stor tro på samarbeid mellom partene i arbeidslivet for å løyse samfunnsutfordringer. Mange bedrifter er langt framme i dette arbeidet, og det er viktig neste skritt å ta den beste kunnskapen vi har og gjøre den til noe alle kan, sier Nina Solli, administrerende direktør i NHO Byggenæringen.

Kunnskapsgrunnlaget gir en gjennomgang av verdikjeden og hvilke aktører som er involvert i ulike aktiviteter.

– Medlemmene i Fellesforbundet bidrar hver dag til den grønne omstillinga ute på byggeplassene og i byggeindustrien, og vi er motiverte for å bidra enda mer! Nå som kunnskapsgrunnlaget er på plass, er det viktig at næringen og myndighetene blir enige om en forpliktende og konkret avtale som kan gi reelle utslippskutt. Det er når alle drar i samme retning at vi får til de beste resultatene, og tiden er nå inne for å gå fra ord til handling, sier Christian Justnes, forbundssekretær i Fellesforbundet.

Klimapartnerskap skal være en arena for dialog om grønn omstilling mellom stat og ulike deler av næringslivet. Det overordna målet er å få gjennomført samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i næringslivet som bidrar til å kutte klimagassutslepp i tråd med Norge sine klimamål for 2030 og 2050 og regjeringa sitt omstillingsmål for heile økonomien.

– Vi må se tiltak i sammenheng, og både myndighetene og næringen må bidra. Utsleppene skal ned og det beste er når næringsaktørene får konkurrere om å levere de beste klimaløsningene. Jeg er glad for at byggenæringa har tydelige ambisjoner både for utslipp i byggefasen og energibruk i bygg, og er utålmodige. Regjeringen er opptatt av at vi benytter dialogen til å finne grep som reduserer klimafotavtrykket fra bygging så raskt som mulig – til lavest mulig kostnad, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Kunnskapsgrunnlaget viser blant annet at det klart største klimafotavtrykket er knyttet til byggematerialer og -varer, og at det er avgjersler tatt tidlig i prosessene som har størst betydning for hva klimafotavtrykket blir.

Direktoratet for byggekvalitet har bidratt med fagkompetanse i arbeidet med kunnskapsgrunnlaget.

– Kunnskapsgrunnlaget har gitt oss nyttig innsikt i hva som har størst betydning for klimafotavtrykket fra bygging. Direktoratet har viktige oppgaver med å vurdere hvordan klimafotavtrykket kan reduseres, og vi tar erfaringene med oss i det videre arbeidet, sier Per Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet.

#fellesforbundet #nho byggenæringen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0