Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Gode tall i byggsegmenet

8/02/2024, 09:51
Gode tall i byggsegmenet
Konsernsjef Jimmy Bengtsson Foto: Veidekke
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Veidekke omsatte for NOK 12,1 milliarder i fjerde kvartal 2023. Resultatet før skatt var NOK 603 millioner. Ved årsslutt hadde konsernet en ordrereserve på NOK 40,4 milliarder. Resultatet per aksje for 2023 var NOK 7,9 og styret foreslår å utbetale utbytte på NOK 7,90 per aksje for regnskapsåret 2023.

Veidekke hadde et solid fjerde kvartal og økte både omsetning, resultater og marginer i den underliggende driften. Det var særlig gode prestasjoner i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige og Danmark som bidro til et godt resultat. For året under ett er vi tilfreds med å ha levert gode resultater, som sammen med vår solide finansielle posisjon danner basis for styrets forslag om å utbetale hele resultatet i utbytte, tilsvarende NOK 7,90 per aksje, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Vi går inn i 2024 med en god og balansert prosjektportefølje og er derfor godt posisjonert for å håndtere det faktum at markedsforholdene er utfordrende i noen av segmentene. Veidekke har god erfaring med å håndtere skiftende markedsforhold, og med den solide finansielle stillingen konsernet har i dag, kan vi også utnytte mulighetene som dukker opp fremover, sier Bengtsson.

– Og mange av disse mulighetene vil ligge i det grønne skiftet. Over hele Skandinavia har Veidekke prosjekter under bygging som viser hvordan vi gjennom samarbeid reduserer både klimagassutslipp og byggekostnader ved å tenke nytt, forteller Jimmy Bengtsson.

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 12,1 milliarder, opp 12 % fra NOK 10,8 milliarder i fjerde kvartal 2022. Omsetningen økte i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige og Infrastruktur Norge, men falt i øvrige virksomhetsområder.

Resultatet før skatt for fjerde kvartal var NOK 603 millioner. I samme kvartal i fjor var resultatet NOK 622 millioner og inkluderte gevinst på NOK 130 millioner fra salg av tomt i Infrastruktur Sverige. Justert for gevinsten, økte resultatet i de fleste virksomhetsområdene. Unntaket er Infrastruktur Norge, som hadde et lavere resultat, og Bygg Sverige, som hadde et resultat på nivå med fjerde kvartal 2022. Den samlede resultatmarginen var 5,0 %, mot 5,7 % i fjerde kvartal 2022.

Ordreinngangen i kvartalet var NOK 10,2 milliarder, mot NOK 7,8 milliarder i fjerde kvartal 2022. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ordrereserven NOK 40,4 milliarder, ned 2 % fra foregående årsskifte. 62 % av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

For året 2023 omsatte Veidekke for NOK 43,1 milliarder, mot NOK 38,7 milliarder i 2022. Økningen på 12 % kom i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige og Hoffmann. Resultatet før skatt i 2023 var NOK 1 444 millioner, mot NOK 1 467 millioner i 2022. Justert for forlik i en eldre tvist i Infrastruktur Norge i 2023 samt gevinst for tomtesalget i Infrastruktur Sverige i 2022, økte resultatet i kroner med 16 %. Resultatmarginen for 2023 var 3,3 %, mot 3,8 % i 2022. Justert for de nevnte engangseffektene var marginen 3,6 % i 2023, mot 3,5 % i 2022.

Netto rentebærende posisjon ved årsslutt var NOK 2,8 milliarder, som er det samme som året før. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for året var NOK 2,9 milliarder, mot NOK 1,4 milliarder i 2022. Balansen ved årsslutt var NOK 18,2 milliarder, mot NOK 17,6 milliarder ved forrige årsskifte.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i fjerde kvartal var 6,6, mot 1,7 i foregående kvartal og 2,9 i fjerde kvartal 2022. Det var ingen alvorlige skader i fjerde kvartal. Sykefraværet i kvartalet utgjorde 6,0 %, mot 5,0 % i foregående kvartal og 6,4 % i fjerde kvartal 2022.

#veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0