Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Har signert samspillskontrakt

26/06/2024, 09:41
Har signert samspillskontrakt
HESTHAGEN Skanska er entreprenør for bygget som skal huse NTNUs fagmiljø innen økonomi og innovasjon og skal etter planen stå ferdig våren 2027: Illustrasjon: Rambøll/Henning Larsen Architects/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen Rambøll/Henning Larsen Architects/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Statsbygg signerte tirsdag 25. juni kontrakt med Skanska, som skal bygge kontor- og undervisningslokaler for NTNUs fagmiljø innen økonomi og innovasjon i Hesthagen. Det er det andre delprosjektet i en rekke med sju delprosjekter i NTNU campussamling som skal bidra til å skape ytterligere verdier av tverrfaglig samlokalisering.

– Med nok en entreprenør på plass er vi godt i gang med et prosjekt som har stor verdi både for NTNU, Trondheim og samfunnet. Dette er et av de største byggeprosjektene i Midt-Norge, som også gir mange synergier for næringslivet i regionen, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Statsbygg.

God oppdragsforståelse

NTNU campussamling skal bygges innenfor en maksimal ramme på 91 000 kvm og samlet dimensjoneres for ca 8250 studenter og ca 1300 ansatte. Bygget som Skanska skal ferdigstille er på ca 18.200 kvm og inneholder fem etasjer og kjeller. Det skal etter planen stå ferdig i løpet av første halvår 2027.

– Fire prekvalifiserte entreprenører deltok i forhandlingene om samspillskontrakten, og det var Skanska som trakk det lengste strået. De viste god oppdragsforståelse og de tilbød et godt team, sier prosjektdirektøren.

Etter første samspillsfase på ca. 9 måneder inngås det en gjennomføringsavtale hvor endelig målpris og tidsplan fastsettes. Delprosjektet har en forventet entreprisekostnad på ca. 600 mill NOK.

Et forarbeid er allerede i gang på tomta i Hesthagen. NTNU Vitenskapsmuseet er i ferd med å avslutte arkeologiske utgravinger på et område, som frem til nå har fungert som parkeringsplass for ansatte og studenter ved NTNU.

Flere kontrakter planlegges

Byggestart for NTNUs fagmiljø innen økonomi og innovasjon skjer våren 2025. Samtidig planlegger Statsbygg kontrahering av entreprenør for det tredje delprosjektet i løpet av høsten, som er planlagt for NTNUs fagmiljø innen kunst, musikk og medievitenskap i Grensen/Høyskoleveien. Til høsten vil det også bli igangsatt en anskaffelse for arbeidet med infrastruktur og landskap i hele campussamlingsområdet.

Som en forlenget arm til bygget i Hesthagen skal det bygges en gangbro gjennom Høgskoleparken og opp til Gløshaugen.

– Gangbroa blir universelt utformet og vil binde bygget sammen med resten av Gløshaugenplatået, men broa vil også være et utsiktspunkt med attraksjonsverdi i området. Broa er imidlertid skilt ut som egen anskaffelse og vil bli kontrahert i løpet av høsten, sier Vatnan.

Til sammen vil det i 2024 bli tildelt kontrakter i campussamlingsprosjektet til en verdi av ca. 2 milliarder kroner.

Skal løse fremtidens utfordringer

Forberedelsene til byggestart og samling av flere av NTNUs humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljø på Dragvoll med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen har pågått over mange år. Erkjennelsen bak campussamlingen er at fremtidens utfordringer ikke kan løses innenfor de tradisjonelle fagdisiplinene alene. For å møte nye samfunnsutfordringer må undervisning, forskning og innovasjon i økende grad skje via faglig samspill. Og da trenger fagmiljøene å være samlet.

Det største delprosjektet i campussamlingsprosjektet er realiseringen av bygget HUMSAM på ca. 35.000 kvm. Det skal huse mange av fagmiljøene som flytter fra Dragvoll til Gløshaugen. Oppstart på dette bygget er planlagt i 2027 og har en forventet entreprisekostnad på ca. 1,1 milliard kroner. Samlet har campussamlingsprosjektet en styringsramme på 6,7 milliarder.

#ntnu #ntnu campussamling #skanska #statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0