Byggeindustrien Bolig
1 minutt lesetid

Markert nedgang i boligsalget

10/08/2023, 10:17
Markert nedgang i boligsalget
Daniel Kjørberg Siraj, Konsernsjef, OBOS
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi står i et krevende marked der nyboligsalget har gått kraftig tilbake. Pris- og renteøkninger har gjort folk mer avventende og det slår inn i nyboligmarkedet, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj. 

Siraj sier at man ved inngangen av året trodde at renteøkningene skulle være over før sommeren, men at det nå vil ta lengre tid.

– Jeg tror markedet vil bedre seg når folk vet hva de har å forholde seg til; i den forstand at man får et tydelig signal fra Norges Bank om at nå er rentetoppen sannsynligvis nådd. Vi må imidlertid smøre oss med litt mer tålmodighet og forventer derfor et tregt nyboligmarked godt ut i 2024.

Mange boliger under bygging

I første halvår ble det satt i gang bygging av 832 boliger og OBOS har nå 6 532 boliger under bygging. Salgsgraden på boligene under bygging er på 65 prosent.

– Et svakere boligsalg gjør at vi må tilpasse byggingen vår deretter, men vi setter ikke alt på vent. Vi har en byggetakt som er på linje med etterspørselen vi ser nå og forbereder flere prosjekter på byggestart dersom byggekostnader og salg blir tilfredsstillende. Samtidig har vi satt i gang mange prosjekter de siste par årene og har et stort antall boliger under bygging totalt, noe som er viktig for boligforsyningen i årene som kommer, sier Siraj.

#boliger #obos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0