Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Nytt styre er valgt

17/04/2024, 09:00
Nytt styre er valgt
F.v: Osmund Skorge, Kristin Lysebo, Atle Sørensen, Eilif Hjelseth, Marianne Åvik Bråten, Christian Hofmeier, Kjell Ivar Bakkmoen, Aleksander Bjaaland
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Jeg ser frem til nok et spennende år. Det er en fin bredde i erfaring og kompetanse blant styremedlemmene og medlemsmassen er godt representert. Det er også gledelig å få Marianne Bråten fra EBA med oss som nytt styremedlem i det viktige arbeidet som står foran oss med tilrettelegging for digitalisering av bygg- og anleggsbransjen» uttaler Osmund Skorge, avdelingsdirektør i Statsbygg og gjenvalgt styreleder i buildingSMART Norge.

– Vi har kommet langt med digitalisering, men det er fortsatt en vei å gå og vårt mål i EBA er å sørge for at alle går i samme retning. Jeg tror åpenBIM og buildingSMART er en viktig brikke på veien og ser frem til å bidra med det vi har inn i styret i buildingSMART Norge, sier Marianne Åvik Bråten, fagsjef i EBA og nytt styremedlem.

Det nye styret er sammensatt av: Osmund Skorge, Styreleder fra Statsbygg, Kristin Lysebo, styremedlem fra Bane NOR, Atle Sørensen, styremedlem fra Sweco, Eilif Hjelseth, styremedlem fra NTNU, Marianne Åvik Bråten, styremedlem fra EBA, Christian Hofmeier, styremedlem fra Arkitektbedriftene, Kjell Ivar Bakkmoen, 1. vara fra DigitalMedBIM, Aleksander Bjaaland, 2. vara fra Holte og Johannes Meyer-Myklestad, styrets nestleder fra Advokatfirmaet Selmer.

#buildingsmart
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0