Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Nyvinnende samarbeid om digitale tvilling

18/04/2024, 10:00
Nyvinnende samarbeid om digitale tvilling
Barbro Brørvik Sæten (digital forretningsutvikler) og Magne Ganz (BIM-spesialist) i Multiconsult Norge.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

En digital tvilling representerer et virtuelt duplikat av et fysisk bygg, med en strøm av sanntidsdata og produktinformasjon som kobler det digitale og det fysiske bygget sammen. Dette gir en unik mulighet til å optimalisere drift og vedlikehold på en helt ny måte.

– Den automatiserte arbeidsflyten for produktinformasjon til den digitale tvillingen representerer et betydelig fremskritt for byggenæringen. Denne løsningen vil ikke bare forenkle arbeidsprosesser, men også bidra til bedre dokumentasjon, kontroll og sporbarhet gjennom hele byggets levetid, sier Magne Ganz, BIM-spesialist i Multiconsult Norge.

Omfattende produktoversikt

Norsk Byggtjeneste AS er eid av bransjen og står bak NOBB-databasen, som er den mest omfattende digitale produktdatabasen for hele byggenæringen. Databasen inneholder produktdata fra mer enn 900 leverandører innen byggevarer, varme, vann, sanitær og avløp.

– Vi har nå opprettet en kobling mellom den digitale tvillingen og NOBB-databasen. Gjennom denne koblingen kan produktdata hentes fra databasen, samtidig som alle dataene holdes oppdatert derfra. Dette gjør at man slipper å opprette og vedlikeholde et arkiv for produktinformasjon for hvert bygg, og vil ha stor verdi i arbeidet med å utforme den digitale tvillingen, og for de som skal drifte bygget i ettertid, sier Wenche Holtet-Lid, markedssjef for byggenæringen i Byggtjeneste.

Slik situasjonen er nå må hvert prosjekt etablere sitt eget arkiv, og gjennomføre innsamling og strukturering av informasjon. I tillegg krever det lagringsplass, vedlikehold og et system for tilknytning til BIM (Bygningsinformasjonsmodellering).

– Arbeidet med å holde produktdata tilgjengelig og oppdatert forenkles veldig. Om man i løpet av driftsperioden til bygget bytter ut for eksempel en lysarmatur med en annen type, er det bare å legge inn det nye produktnummeret så oppdaterer resten av informasjonen seg automatisk, sier Barbro Brørvik Sæten, digital forretningsutvikler i Multiconsult.

– Gjennom nært samarbeid med næringen sikrer vi effektivitet, digitalisering og en bærekraftig byggenæring. Innovasjonsprosjektet med Multiconsult er et foregangseksempel hvor vi utvikler bransjen et skritt videre, sier Mikkel Nielsen, CEO i Norsk Byggtjeneste AS.

Framover vil Multiconsult og Byggtjeneste fortsette samarbeidet, og gjennom initiativet eksemplifisere og tydeliggjøre for bransjen hvordan man kan automatisere arbeidsflyter og bryte ned siloer mellom faser og aktører.

Fakta om samarbeidet

  • Den nye databasen benytter GTIN-nummeret som nøkkel til å holde data oppdatert i NOBB-databasen
  • GTIN står for Global Trade Item Number og brukes til å gi produkter og tjenester ett unikt, globalt nummer. Dette er strekkoden man finner på et hvert produkt i enhver butikk.
  • Bruken av GTIN-nummeret bygger videre på idéen som ble presentert i «Veileder for GTIN i byggenæringen» (mai 2021) av GS1 i samarbeid med blant andre Statsbygg og Sykehusbygg. Visjonen er bedre dokumentasjon, kontroll og sporbarhet.
#digital tvilling #multiconsult #norsk byggtjeneste
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0