Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Oslobygg fanger energityver

14/10/2022, 12:04
Oslobygg fanger energityver
Fang energityven 2022 - Leder for energi og miljø i Oslobygg, Magnhild Kallhovd (tv) og eiendomsdirektør i Oslobygg, Bente Bømark Hanssen - Foto: Frøydis F. Skattum
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Fang energityven er et av flere prioriterte tiltak Oslobygg gjennomfører for å redusere energiforbruket i Oslo kommune. Med dagens energisituasjon er kampanjen i regi av Grønn Byggallianse viktigere enn noen gang. Den setter daglig drift av bygninger på dagsorden og synliggjør betydningen av systematisk arbeid med den kommunale eiendomsmassen.

Hovedmålet er å avdekke unødvendig energibruk utenfor driftstid, såkalte energityver.

Høye ambisjoner

– Oslobygg har høye ambisjoner når det gjelder miljø og energieffektivisering. Dagens kritiske energisituasjon tydeliggjør behovet for tiltak. En viktig del av løsningen er hva vi gjør i daglig drift; ofte er det enkle grep som skal til for å få ned energibruken, sier eiendomsdirektør i Oslobygg, Bente Bømark Hanssen i en pressemelding fra Oslobygg KF som er Oslo kommunes eiendomsforetak.

I år har Oslobygg tatt for seg fire skolebygg og fire barnehager. Byggene er valgt fordi at de har et høyt energiforbruk uten av det er klare årsaker til det. I aksjonen onsdag var over 80 personer (energijegere) fra ulike deler av Oslobygg, Utdanningsetaten og teknisk personell med for å identifisere energityvene og lære mer.

Stort potensial for besparelser

– I år er vi flere enn noen gang ute på eiendommene etter stengetid, og det som er typisk å finne er avvik i tekniske systemer som ventilasjon, varme og lysanlegg, noe som også ble avdekket denne gangen, sier leder for energi og miljø i Oslobygg, Magnhild Kallhovd.

Bygninger anses å stå for 40 % av verdens energiforbruk. Det finnes et stort potensial for energibesparelse i bygg. Ved å jobbe systematisk med å identifisere og rette avvik, samt søkelys på læring og erfaringsutveksling, vil Oslobygg bidra til å redusere energiforbruket i Oslo kommune og spare miljøet.

#energi #miljø #oslobygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0