Byggeindustrien Skole
2 minutter lesetid

Kunnskapsdepartementet: Dobling av antall fagskolestudenter

23/10/2023, 09:16
Kunnskapsdepartementet: Dobling av antall fagskolestudenter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) ser på tallene som en veldig gledelig nyhet:

– Dette er en stor milepæl for høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. På få år har vi doblet antallet studenter ved fagskolene. Her utdannes det kandidater som vi har stort behov for, både i næringsliv og offentlig sektor. Det at vi nå har over 30 000 studenter under utdanning på fagskolene, er en stor ressurs for hele samfunnet, sier Sandra Borch.

Regjeringen har satset stort på studieplasser ved fagskolene de siste årene:

– Den store veksten i studenter er et resultat av politiske prioriteringer. Bare siden 2020 er det bevilget midler til totalt 2 600 nye studieplasser. Og veksten skal fortsette: I neste års budsjett foreslår vi ytterligere 500 nye studieplasser til fagskolene, sier Sandra Borch.

Fagskolene gir utdanninger som er tett på arbeidslivets behov, til studenter som ofte har vært i jobb noen år:

– Fagskolene er en unik del av vårt utdanningssystem, som gir mulighet for karriereutvikling for veldig mange. De fleste fagskolestudentene har vært i arbeidslivet noen år, og to av tre studerer på deltid. Fagskolekandidatene kombinerer håndfast erfaring fra yrkeslivet med oppdatert teoretisk kunnskap. Det er livslang læring på sitt aller beste, sier Borch.

Mange starter yrkeskarrieren som fagarbeidere, og velger etter noen år faglig påfyll eller en ny retning gjennom høyere yrkesfaglig utdanning.

– For regjeringen er dette et av våre viktigste mål: Uansett sosial eller kulturell bakgrunn, uansett hvor i landet du bor, uansett økonomiske forutsetninger – alle skal ha mulighet til å utvikle seg, bli utfordret og bli kvalifisert, sier Sandra Borch.

Fakta om fagskolene og fagskolestudentene

  • Det er 60 fagskoler i Norge. Et flertall av fagskolene er private, men det er tilnærmet like mange studenter på offentlige og private fagskoler. Fagskolene finansieres i hovedsak gjennom tilskudd fra Kunnskapsdepartementet via fylkeskommunene.  
  • I 2023 er det registrert 46 prosent kvinner og 54 prosent menn som studenter ved fagskolene.
  • Tekniske fag er den største utdanningsretningen på fagskolene, etterfulgt av helse- og velferdsfag og økonomisk-administrative fag.
  • 2 av 3 av fagskolestudentene studerer på deltid. Litt over halvparten studerer på campus. 24 prosent går på utdanninger som er nettbasert kombinert med samlinger. 20 prosent går på rene nettbaserte tilbud.
  • Regjeringen har i statsbudsjettet for 2024 foreslått midler til 500 nye studieplasser til fagskolene. Studieplassmidlene tildeles fylkeskommunene, som vurderer kompetansebehovene i egen region, og så fordeler midlene videre til offentlige og private fagskoler i eget fylke.
  • Som en følge av den store økningen i antallet fagskolestudenter de siste årene er det behov for midler for å kunne videreføre og sikre kvaliteten og relevansen i høyere yrkesfaglig utdanning. Regjeringen har derfor foreslått en økning på 10 millioner kroner i tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene. 
#fagskole #kunnskapsdepartementet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0