Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Stavangerfirma konkurs

23/08/2023, 07:37
Stavangerfirma konkurs
Foto: IndustryRadar.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Ingen fra bedriften Bmk Bygg AS møtte til rettsmøtet. Det ble holdt i Stavanger tinghus. Årsakene til fraværet er ikke kjent. Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

I kjennelsen heter det:

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at saksøkte kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Utleggsforretning ble avholdt 24.05.2023, og det har ikke vært mulig å oppnå betryggende sikkerhet for kravet. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede».

#bmk bygg as #konkurs #skatteetaten #stavanger
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0