Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Sterk vekst, solid ordrereserve og nye satsningsområder i fjerde kvartal for Bravida Norge

14/02/2023, 13:38
Sterk vekst, solid ordrereserve og nye satsningsområder i fjerde kvartal for Bravida Norge
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Fortjenesten per aksje økte med 10 prosent til tross for store investeringer i virksomheten. Styret foreslår at utbyttet heves med 8 prosent til 3,25 SEK per aksje. Med stor serviceandel og ordrereserve er Bravida godt rustet for 2023 forteller de i en pressemelding.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, oppsummerer forrige kvartal og fjoråret slik:

– Vi kan se tilbake på et år med veldig stor vekst, og spesielt fornøyd er jeg med veksten innen servicesegmentet. Fire & Security og Byggautomasjon er strategiske satsningsområder for oss, der vi lyktes godt i året vi har lagt bak oss. I 2022 etablerte vi også flere Greenhub-er og andre spesialavdelinger som skal levere bærekraftige løsninger til våre kunder. Disse investeringene blir spennende å følge fremover. På oppkjøpssiden har vi gjort flere oppkjøp som sikrer oss nye kunder og verdifull kompetanse. 

– Grunnbemanningen i Bravida Norge økte med over 300 medarbeidere i 2022 og utgjør nå totalt mer enn 3200 medarbeidere. Over 500 av disse er lærlinger. H-verdien er på det laveste nivået vi har registrert hittil. Det er gledelig å se at all innsatsen som har blitt gjort for å skape en sikkerhetskultur gir resultater!

– På minussiden sliter vi med nedskrivninger, som trekker ned marginen vår. Vi må fremover bli enda mer kritiske til valg av prosjekter. Ordrereserven reduseres, men fra et veldig høyt nivå.

– Med en høy grunnbemanning, voksende serviceomsetning, økt tjenestetilbud og en solid ordrereserve er vi godt posisjonert for fremtiden, avslutter Tore Bakke.

Konsernsjef Mattias Johansson har videre gjort noen betraktninger for kvartalet:

Veksten har vært god i samtlige land dette kvartalet, både organisk og gjennom oppkjøp, og for både service og installasjon. Den organiske veksten var spesielt sterk i Norge og Danmark.

EBITA-marginen økte totalt til 8,4 prosent, med noe lavere margin i Norge på grunn av nedskrivninger i enkelte prosjekter. EBITA økte totalt med 44 MSEK til 669 MSEK, noe som gir en EBITA-margin på nivå med de foregående årene, ekskludert etterbetalingen av overskuddet fra sykdomsforsikringen 2021.

Lavere ordreinngang i den norske virksomheten forklares av et sterkt sammenligningstall fra foregående kvartal.

#bravida #fjerde kvartal
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0