Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Tradisjonelle kjønnsroller begrenser jenters skole- og utdannelsesvalg

24/02/2023, 09:53
Tradisjonelle kjønnsroller begrenser jenters skole- og utdannelsesvalg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Veidekke har nylig vært på Norgesturné og møtt ungdommer på 40 skoler fra Larvik i syd til Kirkenes i nord. Tradisjonelle kjønnsroller begrenser særlig jenters skole- og utdannel­s­esvalg, men i langt mindre grad i Midt- og Nord-Norge enn på Østlandet. Opinion har på oppdrag av Veidekke gjennomført en undersøkelse blant studieråd­givere i ungdoms­skolene som bekrefter dette for ungdommene og deres foreldre forteller de i en pessemelding.

– Vi har akkurat avsluttet vår seks ukers reise Norge på langs der vi har snakket med rundt 2.100 ungdommer på en rekke ungdomsskoler og videregående skoler. Det som møtte oss var at påfallende mange flere jenter i Midt- og Nord-Norge var positive og interesserte i bygg- og anleggsbransjen, enn det jentene var på Østlandet, sier Gro Hege Haraldsen Nordbye, HR-direktør i Veidekke.

Foreldre også en utfordring

I februar har Opinion på oppdrag av Veidekke gjennomført en undersøkelse blant studie­veiledere på landets ungdoms­skoler om elevenes utdanningsvalg. 55 % av rådgiverne mener at elevenes holdninger til kjønnsroller er begrensende for deres valg av utdanning. Tilsvarende tall for foreldrene er 52 %.

Store forskjeller rundt i landet

Undersøkelsen viser også betydelige geografiske forskjeller i hva rådgiverne svarer: 67 % på Vestlandet, 67 % på Sørlandet og 59 % på Østlandet mener at elevenes holdninger til kjønnsroller er begrensende, mens bare 38 % mener det samme i Nord- og Midt-Norge (inkl. Nord-Vestlandet). Disse tallene støtter inntrykket Veidekke sitter igjen med etter møtene med alle jentene de siste seks ukene.

Jentene kommer etter

– De siste årene har stadig flere ungdommer valgt yrkesfag generelt og bygg- og anleggs­teknikk spesielt, det gjelder også jentene. Opinions undersøkelse viser at 30 % av rådgiverne tror enda flere jenter vil velge bygg- og anleggsteknikk i år enn toppåret 2022. Det er vi svært godt fornøyde med for jentene er fortsatt i stort mindretall, fortsetter Haraldsen Nordbye.

Endring nødvendig

– Norge trenger mange tusen nye fagarbeidere i årene som kommer. Skal ungdom velge den yrkesfaglige utdannelsen de er best egnet til, må vi gjøre noe med holdningene til kjønns­roller både blant ungdom og deres foreldre. Det er like viktig å få de best egnede guttene til å velge helse­fag som egnede jenter til å bli maskinførere eller betongarbeidere, avslutter Haraldsen Nordbye.

#opinion #veidekke #videregående opplæring
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0