Eiendom
2 minutter lesetid

Ambisiøse energiløsninger

25/03/2024, 14:00
Ambisiøse energiløsninger
LOKALPRODUKSJON Energibrønner og varmepumper vil dekke 90 prosent av oppvarmingsbehovet til det samlokaliserte teatret og skolen i Kautokeino.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Energi er en knapp ressurs. Ved å satse på fornybare kilder som solceller, energibrønner, sjøvannsanlegg og varmepumper kan vi høste store gevinster i prosjektene våre, sier bærekraftsdirektør Anders Fylling i Statsbygg.

For andre året på rad har Statsbygg laget en egen bærekraftsrapport.

Årets utgave tar blant annet for seg Statsbyggs tolv største nybyggprosjekter. Når disse prosjektene står ferdige vil 35,3 prosent av energibehovet deres dekkes av fornybar energi som produseres lokalt på eiendommene.

– Ved det nye Vikingtidsmuseet vil et sjøenergianlegg sørge for oppvarming og kjøling. Energibrønner og varmepumper vil stå for nesten all oppvarmingen av det nye teatret og skolen i Kautokeino. Drammen tinghus er en av tolv eiendommer som har fått eller skal få solcelleanlegg. Bevisst satsing gir konkrete resultater, sier Fylling.

Tre bærekraftområder

Bærekraft er sentralt i alt Statsbygg gjør og satser på. Det gjenspeiles i den nye rapporten, der Statsbyggs bærekraftsarbeid er fordelt på tre områder:

  • Klima og miljø
  • Sosiale forhold
  • Styring og økonomi

I rapporten kan du blant annet lese hvordan…

  • 632 bygninger er universelt utformet siden 2011. Målet er at alle bygninger, som er åpne for publikum eller der folk jobber, skal være tilgjengelige for alle innen 2025 (med unntak av fengsler, som skal uu-tilpasses senere). Bare 67 bygninger gjenstår, så målet er godt innen rekkevidde.
  • Å bruke mindre plass er bra både for lommebok og klima. Statsbyggs rådgivning til andre statlige virksomheter som skal leie kontor i det private markedet, sørget i fjor for at statens arealbehov totalt ble redusert med 21.000 kvm. Det er like mye som tre fotballbaner.
  • 24 inspeksjoner av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ble gjennomført på Statsbyggs byggeplasser. Antall SHA-kurs og deltagere på disse ble mer enn doblet i fjor.
  • Av Statsbyggs 30 største byggeplasser er 84% fossilfrie. I 2023 inngikk Statsbygg kontrakt for sin første utslippsfrie byggeplass på Tønsberg tinghus.
  • Så godt som alle Statsbygg-bygg er i bruk og står dermed ikke tomme. Hele 97,8% av arealet Statsbygg forvalter har et aktivt leieforhold.
#bærekraft #statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0