Eiendom
1 minutt lesetid

Blir heleier av logistikkbygg

15/01/2024, 08:00
Blir heleier av logistikkbygg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Anthon Eiendom og Pareto Eiendomsfelleskap (PEF) har samarbeidet (50/50 «joint venture») om utviklingen av to toppmoderne logistikkbygg, Toveien 41-43 og 45-49, på til sammen 49 200 kvm BTA i Vestby Næringspark. Veidekke Logistikkbygg har hatt totalentreprisen på oppføringen av begge byggene, og prosjektet ble ferdigstilt gjennom andre halvdel av 2023. Lagerhallene med tilhørende kontorer er utleid i sin helhet til blant annet Tools, Farmasiet, Autocirc og Pluss+. I forbindelse med ferdigstillelsen av prosjektet har partene blitt enige om at Anthon Eiendom selger sin andel av eiendommene med de ferdigstilte byggene til PEF. Kjøpesum er ikke opplyst.

Overtakelse ble gjennomført 1. desember 2023. Advokatfirmaet Haavind har vært rådgiver til både selger og kjøper under transaksjonen.

Anthon Eiendom AS er et eiendomsselskap som utvikler, forvalter og drifter næringseiendom i Stor-Oslo. Virksomheten har en mer enn 20 år lang historie med utvikling av eiendommer i egen regi eller på oppdrag for andre. Selskapet er eiet av det børsnoterte svenske eiendomsselskapet Fastighets AB Balder og Anthon B Nilsen AS, og har eiendommer med en samlet verdi på ca. NOK 4 mrd.

Pareto Eiendomsfellesskap AS er et ubelånt investeringsselskap som forvaltes av Pareto Alternative Investments AS (PAI). PAI er en del av Pareto Gruppen og er 97,5 % eid av morselskapet i konsernet, Pareto AS. PEF eies av norske pensjons-, forsikrings- og livselskaper, med en total verdi på ca. NOK 7,7 mrd.

#anthon eiendom #pareto #vestby
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0