Eiendom
2 minutter lesetid

Over en milliard i leieinntekter

2/05/2023, 08:21
Over en milliard i leieinntekter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I motsetning til mange i eiendomsbransjen, hadde Bane NOR Eiendom et solid år i 2022. Leieinntektene økte godt som følge av blant annet nytt togverksted på Støren og kontorbygg i Kristiansand, på Voss og på Gjøvik. Leieinntektene fra alle kontorbygg, verksteder, stasjonsbygninger og andre eiendommer var på over en milliard kroner totalt for året.

Markedsverdi på 25 milliarder kroner

Økte driftskostnader, som følge av prisstigning med etterslep på indeksregulering av husleie, ga press på lønnsomheten av konsernets eiendomsforvaltning. Allikevel var brutto driftsresultat 9% høyere enn året før. Markedsverdien av eiendomsporteføljen økte til over 25 milliarder kroner. Årsresultatet var på 206 millioner kroner.

Den nylig offentliggjorte årsrapporten, viser at konsernet har en lav belåningsgrad på 32,2% og fortsatt solid betjeningsevne.

Oslo S Shopping opp med 67%

Oslo S Shopping økte bruttoomsetningen med 67% fra 2021 mens besøket økte med 54%. Dette gav økt handel per kunde og bedre inntjening for leietakerne på Norges største togstasjon. Bare Narvesen hadde 2,8 millioner kunder og solgte 500.000 kaffekopper og 630.000 bakverk. Accessorize utvidet sin butikk og konkurrerer med Dubai og Heathrow om å ha kjedens største omsetning per år.

Selger godt ved knutepunkt

Salg av leiligheter var noe ned fra året før, men det var ikke et dramatisk fall sammenlignet med andre i bransjen. Det viser at leiligheter ved knutepunkt ikke bare er mer lønnsomme, men også holder seg bedre når markedet sliter. Totalt solgte Bane NOR Eiendom 317 leiligheter i 2022 (fra heleide og deleide selskaper), mot 417 året før. Samlet salgsverdi var på 905 millioner kroner. Justert for eierandelsprosent ble det solgt 182. 

Sparer samfunnet for 4,3 millioner tonn  CO₂

Administrerende direktør, Jon-Erik Lunøe, sier: «2022 var et aktivt år for oss. For å kunne nå nullutslippsmålet i Parisavtalen må folk blant annet reise mer kollektivt. Nettopp det er kjernen i vår virksomhet som knutepunktutvikler. I tillegg bidrar vi til at matjord, skog og myrer får være i fred fordi vi bygger på allerede brukt grunn. Vi har regnet ut at bolig- og næringsprosjektene våre vil spare samfunnet for 4,3 millioner tonn CO₂.

Når flere bor og jobber ved en togstasjon, reiser flere kollektivt. I tillegg vil folk gå og sykle mer på sine ærender. Slik bidrar vi positivt til både miljøet og folkehelsa.»

#bane nor
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0