Eiendom
2 minutter lesetid

Smedvig Eiendom rigger for fremtiden

22/06/2023, 08:57
Smedvig Eiendom rigger for fremtiden
Foto: Smedvik
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

«Trenden med flere mindre leietakere kontra færre og større leietakere kommer til å fortsette. Som et eksempel har vi i løpet av 8 år gått fra relativt få men store leieforhold i Smedvigkvartalet, til over 50 leieforhold i dag. Dette understreker behovet for økte ressurser i en stadig mer krevende markedssituasjon med høye krav til fasiliteter og tilrettelegging for den enkelte kunde» forteller Administrerende direktør i Smedvig Eiendom Cecilie W. Melbye.

Smedvig Eiendom har etablert et solid drift- og forvaltningsteam som gjør selskapet i stand til å gi en helhetlig leveranse til leietakerne. Det er blitt gjort en intern omorganisering og vi har opprettet totalt fire nye stillinger, hvorav vi har ansatt tre nye eiendomsforvaltere og en driftssjef.

«Vi ønsker at byggene våre skal være levende og fylt med mye aktivitet. Vi ser at flere leietakere benytter kontoret utover vanlig arbeidstid, og at det ofte arrangeres  flere arrangementer i løpet av uken, både på dagtid og kveldstid. Dette må vi legge til rette for, og da sier det seg selv at det krever mer ressurser fra vår side» forteller Eiendomsdirektør Geir Østerhus.

Det nye teamet består av totalt 15 medarbeidere fordelt på syv driftsteknikere, fire eiendomsforvaltere, Hospitality manager, Teknisk sjef, Driftssjef og Eiendomsdirektør. Sammen har de ansvar for drift og forvaltning av våre 27 bygg i Stavanger. Dette innebærer innvendig og utvendig vedlikehold, gjennomføring av leietakertilpasninger og tett oppfølging av energiforbruk og generell sikkerhet i byggene. I tillegg har teamet ansvar for å følge opp alle eksisterende leietakere og omfanget av tjenestetilbudet som følger med leieforholdene.

«Vi har gjort tilpasninger underveis for å imøtekomme denne endringen. Vi har blant annet etablert en vakttelefon, tatt i bruk et digitalt system for driftshenvendelser gjennom Life@Work og tatt en grundig gjennomgang av alle kontraktsmaler. Den samlede kompetansen i forvaltningsteamet vil sørge for en komplett leveranse som imøtekommer alle behovene til våre leietakere».

#smedvik eiendom
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0