Eiendom
2 minutter lesetid

Vestby storsenter bytter eier

26/09/2023, 09:15
Vestby storsenter bytter eier
Foto: Alti
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Transaksjonen gjennomføres ved salg av 100 prosent av aksjene i Vestby Senterutvikling AS.

Vestby Storsenter ble utviklet av NHP Eiendom AS (nå Relog) og DNB Livsforsikring AS som inngikk et samarbeid om eierskap og utvikling av blant annet Vestby Storsenter i 2007. Vestby Storsenter ble åpnet 14.mars 2013.  DNB Næringseiendom AS har forvaltet senteret siden åpningen.  Den omtrent 35.000m2 store handelseiendommen har meget god beliggenhet ved E6 i Vestby.  Senteret er en del av Vestby sentrum som gjennomgår en betydelig utvikling  med utgangspunkt i Sentrumsplanen, og senteret inneholder kjente aktører fra handelssektoren.   Sentrumsplanen gir mulighet for en ikke ubetydelig utvikling av eiendommen, blant annet med boliger.

Colliers har vært selgers rådgiver i transaksjonen. Juridisk rådgiver har vært Wikborg Rein Advokatfirma.

Adm. dir. Gro Boge i DNB Næringseiendom uttaler om salget:

«Vestby Storsenter har hatt en god utvikling siden oppstarten i 2013.  Senteret har fått en god posisjon som lokalsenter med godt innslag av kunder fra E6.  Vestby er i god utvikling, og Vestby Storsenter vil fortsette å være en viktig del av sentrumsutviklingen, herunder med boligutvikling.  DNB Liv og Relog ser stort utviklingspotensiale for eiendommen, men satser ikke selv på boligutvikling.  Derfor er det naturlig å overlate den videre utvikling til andre, som har dette som sitt satsningsområde, noe vi opplever at kjøpergrupperingen gjør.   Vi er fornøyde med salget, og er trygge på at kjøperen vil sikre en god videre utvikling og forvaltning av eiendommen».

Vestby Storsenter består av 2 seksjoner og det er hoveddelen av senteret, seksjon 1 som selges. Seksjon 2 inngår ikke i salget, den eies av West Coast Invest AS og inneholder butikken Sparkjøp.

Overtagelse skjer medio oktober d.å.

#alti #dnb livsforsikring #relog #vestby storsenter #wessel eiendom
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0