Energi
1 minutt lesetid

Konsesjon til kraftverk på Gol

28/06/2024, 07:00
Konsesjon til kraftverk på Gol
Eikrebekkdammen er inntak for Hemsil 2 og det fremtidige Hemsil 3 kraftverk Foto: Hafslund
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Dette prosjektet viser hvordan man ved nytenkning rundt eksisterende utbygde vassdrag kan få betydelige nye kraftmengder ved å utnytte vannressursene på en bedre måte. Vi får rett og slett mer kraft ut av hver dråpe, sier Kristin Lian, adm. direktør i Hafslund Kraft.

Hemsilvassdraget er allerede påvirket av tidligere vannkraftutbygginger gjennom utbyggingen av kraftverkene Hemsil 1 og Hemsil 2. Det nye kraftverket vil i likhet med Hemsil 2 ha inntak ved Eikredammen i Hemsedal kommune. Det vil bygges ny tunnel i fjell parallelt med eksisterende tunnel til Hemsil 2, og kraftstasjonen vil bli liggende i fjell i tilknytning til kraftstasjonen til Hemsil 2 på Gol. Hemsil 3 vil ha utløp til Hallingdalselva like ved dagens utløp av Hemsil 2.

Prosjektet vil øke kraftproduksjonen i Hemsil 2 med ca. 110 GWh gjennom en enda bedre utnyttelse av vannressursene enn i dag. Den installerte effekten vil øke fra 98 til 181 MW, noe som vil forbedre kraftverkets evne til å produsere kraft når behovet er størst

#eikredammen #gol #hafslund #hemsedal
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0