Energi
1 minutt lesetid

Ny transformatorstasjon i Bærum

28/12/2022, 08:50
Ny transformatorstasjon i Bærum
Illustrasjon: Statnett/Norconsult
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Strømnettet i hovedstadsregionen er gammelt. Siden 2010 har det vært arbeidet med Nettplan Stor-Oslo, en plan og et arbeid som skal være ferdig tidligst i 2030.

Det er 1000 km kraftledning som skal oppgraderes og erstattes, og det skal bygges og rehabiliteres en rekke transformatorstasjoner. Arbeidet skal sikre trygg strømforsyning som tar hensyn til natur, miljø og byutvikling. Eksisterende anlegg og nett skal drives parallelt med oppgraderinger og nybygg.

I Bærum bygges som en del av planen Hamang transformatorstasjon. Den skal tas i bruk i 2024 og erstatter stasjonen fra 1951 som nå nærmer seg teknisk levetid. Siden det er behov for å øke kapasiteten for strømforsyning bygges det nytt.

Den nye stasjonen skal bygges som et gassisolert anlegg for 420/132 og 45 kV og geografisk plasseres den over Bjørnegårdtunnelen som er en del av nye E16.

Når det nye anlegget er tatt i bruk skal den gamle stasjonen med tilførselsledninger fjernes. Eierskapet for den nye stasjonen vil være delt mellom Elvia og Statnett.

Denne og flere artikler om spennende prosjekter innenfor bygg og anlegg kan du lese mer om neste nummer av IndustryRadar som publiseres i januar 2023.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0