Infrastruktur
3 minutter lesetid

Byggingen av Nord-Norges største samferdselsprosjekt er nå offisielt i gang

7/08/2023, 10:40
Byggingen av Nord-Norges største samferdselsprosjekt er nå offisielt i gang
Representanter fra Statens vegvesen, Skanska og Hæhre stilte gledelig opp på fotografering med Samferdselsministeren. Fra venstre: Ingrid Dahl Hovland, (Statens vegvesen), Jostein Nordstrøm (Hæhre), Ketil Stand (Hålogalandsvegen AS), Are Eliassen (Skanska), Stein-Ivar Hellestad (Skanska), Reidar Arnfinn Johansen (Statens vegvesen), Jon-Ivar Nygård (Samferdselsminister), Kjell Inge Davik (Statens vegvesen), Anders Geirsta (Skanska), Tom Eriksen (Statens vegvesen) og Stein Johnny Johansen (Statens vegvesen). Foto: Erik Betten/Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det var storfint besøk som hadde tatt turen til Fiskefjord i Tjeldsund kommune, for å overvære første spadetak på OPS-prosjektet E10/rv.85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt. I strålende sommervær fikk de fremmøtte se Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ta plass bak spakene i gravemaskinen, for å gjennomføre det første offisielle spadetaket, og med dét markere at byggingen av «Hålogalandsvegen» offisielt er i gang.

– Dette er en stor dag som jeg vet mange har ventet på. Spadestikket signaliserer gleden av å komme i gang, og forventningene om det som skal komme. Hålogalandsvegen skal bidra til å sikre økt fremkommelighet, og være med på å styrke regionale næringsinteresser og å knytte regionen nærmere sammen. På mange måter bidrar dette til en regionforstørrelse, sier Nygård i sin tale etter spadetaket.

Storstilt markering

Presse, ordførere og andre interessenter hadde møtt opp, så det ble en storstilt markering med spadetak, bevertning og flere talere. Først ut på talerstolen var Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, etterfulgt av Vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, Konsernsjef i Skanska Norge, Stein Ivar Hellestad og Ordfører i Harstad kommune, Kari-Anne Opsal.

Fellestrekkene i talene var gleden av å komme i gang med OPS-prosjektet, og betydningen prosjektet har for hele regionen, noe også Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kunne understreke.

– Denne utbyggingen er svært viktig for regionen, og skal bidra til å knytte den tettere sammen. Reisetiden reduseres samtidig som at veiene blir tryggere. Det blir bedre mobilitet og fremkommelighet, både for næringslivet og privatpersoner. Jeg vil også understreke hvor gledelig der er å kunne inngå en så stor kontrakt i en så krevende økonomisk tid, for vi ser hvor mye det betyr for mange.

Skanska i spissen

Hålogalandsvegen AS med Skanska i spissen skal stå for bygging og drift av hele OPS-prosjektet i kontraktsperioden på 21 år.

– Vi er svært glade for å kunne gå i gang med et stort prosjekt som dette sammen med Statens vegvesen. Gode kunder er svært viktig for oss, så vi er veldig fornøyde med å ha landet dette prosjektet. Lokal verdiskaping er også viktig for Skanska i alle prosjekter vi er inne i, og våre anslag er at vi blir å handle for ca. 2.5 mrd. NOK lokalt i løpet av dette prosjektet, sier konsernsjef i Skanska Norge, Stein Ivar Hellestad.

Derfor bygges vegen

OPS-prosjektet E10/rv.85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt skal knytte Harstad, Evenes, Lødingen og Sortland bedre sammen. Utbyggingen skal øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten. Ny veg vil gi redusert kjøretid på ca. 40 minutter mellom Sortland og Harstad. Det blir også omlag 35 minutter raskere å kjøre fra Lofoten til Evenes lufthavn eller Narvik. Den nye vegen vil gjøre nærings og persontransporten tryggere og mer effektiv, og gi hele regionen en bedre forbindelse til E6. 

Dette skal bygges

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. 22 bruer skal på plass og det skal bygges 35 kilometer veg i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028.

#e10/rv.85 #e10/rv.85 tjeldsund–gullesfjordbotn–langvassbukt. #hålogalandsvegen as #ops #skanska #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0