Infrastruktur
2 minutter lesetid

Flere milepæler nådd

17/04/2024, 11:00
Flere milepæler nådd
Med stødig hånd sørger byggeleder Trond Øygarden (til venstre) for at det blir nok kake til alle. Her serveres det til tunnelbas Kjell Roar Skotheimsvik, bergsprenger Thomas Risting, og laster Jon Sverre Bjørnseth fra Skanska, som stod for milepælssalven. Foto: Eirik Natlandsmyr / Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Høviktunnelen vil utgjøre store deler av den rundt to kilometer lange strekningen på nye E18 mellom Ramstadsletta og Strand i Bærum. Når tunnelen står ferdig, vil den ha to løp med tre felt i hver retning. Det vil flytte mye av trafikken på det som i dag er en av landets mest trafikkerte veistrekninger under bakken.  

– Vi har god fremdrift, og arbeidet er i rute som planlagt. Dette er et prosjekt tett på både E18-trafikken og naboer, og jeg er veldig fornøyd med hvordan Skanska har klart å ivareta dette, sier Trond Øygarden, byggeleder i Statens vegvesen.

Kake for flere milepæler

Sist uke var det markering og feiring av tusen meter med tunnel, men også flere andre milepæler..

For deler av strekningen er det ikke fjell å sprenge tunnel i, der blir det støpt en helt ny betongtunnel. I tillegg trengs det betong til bunnplater, portal og vegger og broer.

–  Vi er i gang med alle betongkonstruksjoner, og har nå passert 10 000 kubikkmeter med utstøpt betong, sier prosjektdirektør Eilev Lilleland hos Skanska.

20 000 kubikk med tunnelstein er blitt direkte gjenbrukt som egenprodusert frostsikringslag i prosjektet. I tillegg til effektiv gjenbruk, har det minimert behovet for transport av masser til- og fra anleggsområdet.

– E18 Vestkorridoren skal være et utstillingsvindu for klima og bærekraft innen veibygging. Der synes jeg Skanska har vært kreative, og funnet gode løsninger, forteller Øygarden.

Som del av prosjektet blir det i samarbeid med Bærum kommune oppgradert vann- og avløpsanlegg. Nå er første fase av dette arbeidet ferdig. Neste fase i Sandviksveien er nå startet opp og vil fortsette ut 2024.

Naboer vil fortsatt merke tunnelarbeidet

Arbeidet med tunnelen pågår hele døgnet, med sprenging, boring og injeksjon av tetningsmasser i berget. Nå pågår arbeidet i en del av fjellet der det kan brukes større salver i sprengningen. Det gir godt driv, men samtidig vil det kunne merkes mer hos naboene som bor i nærheten.

– Vi vet sprengingen noen ganger kan oppleves som ubehagelig for dem som bor tett på.  Naboer nærmest tunnelen vil bli varslet etter hvert som vi nærmer oss, men alle som ønsker kan melde seg på SMS-varsling ved sprenging, forteller Øygarden.

Høviktunnelen skal åpnes for trafikk i 2028, mens hele nye E18 fra fra Lysaker til Ramstadsletta skal stå klar i 2030.

#e18 vestkorridoren #høviktunnelen #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0