Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Selskapets største kontrakt noen sinne

30/04/2024, 07:00
Selskapets største kontrakt noen sinne
Administrerende direktør Johan Hanson i Peab Anlegg AS og konsernsjef Abraham Foss i Avinor signerte i dag endelig avtale om bygging av flysiden av nye Bodø lufthavn. (Foto: Tor O. Iversen/Avinor)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Etter at Peab Anlegg AS ble tildelt kontrakten i juni i fjor, har partene vært gjennom samspillsfasen der man har optimalisert løsninger og gjennomføring av anleggsarbeidene. Også Peabs rådgivere og samarbeidspartnere Cowi og Leonard Nilsen & Sønner (LNS) har vært sterkt involvert i arbeidet. Samarbeidet har ført til en rekke forbedringer i prosjektet, i tillegg til at enkelte svakheter fra forprosjektet er blitt håndtert. Samarbeidet har derfor fungert slik samspillsentreprisen la opp til.

– Det er svært gledelig at vi i dag kan signere en omforent og endelig kontrakt for anleggsarbeidene for den nye lufthavnen i Bodø, sier konsernsjef Abraham Foss. – Vi hadde god tro på samspillsentreprise som kontraktsform for denne utbyggingen. For Bodø har samspillet gitt oss løsninger som blant annet gjør at vi øker målsetningen for miljøsertifisering av anleggsarbeidene fra BREEAM Very Good til Excellent. Det vil i så fall være første gang at Avinor når denne målsetningen for en av sine anleggsutbygginger, sier Foss.

Gode løsninger for alle

Et eksempel på løsninger som kom frem gjennom samspillsfasen, var å se på om det var mulig å finne nok kvalitetsstein og fyllmasser på den nye flyplasstomten i stedet for å hente dette fra steinbruddet Kvalvikodden like nord for Bodø sentrum. Det er nå gjennomført tester som viser at man slipper å frakte en halv million kubikkmeter stein på lekter rundt Bodøhalvøya. Om man skulle ha fraktet dette med tradisjonelle lastebiler, ville det ha tilsvart om lag 25 000 turer. – Det har så klart en positiv side i form av mindre kostnader, men også en hyggelig miljøside. Ikke minst for nabolaget Kvalvika som nå slipper to år med sprengninger og økt trafikk til og fra steinbruddet utenfor stuedøra, sier konsernsjefen.

Også for Peab Anlegg er dette en viktig dag. –Dette er en historisk avtale og den største kontrakten Peab Anlegg i Norge har inngått noensinne. Jeg vil takke Avinor for tilliten og det tette samarbeidet i første fase av prosjektet. Nå ser vi fram til å gå i gang med byggingen av lufthavnen som vil være et stort løft for hele Bodø-regionen, sier Johan Hansson, som er administrerende direktør i Peab Anlegg Norge.

Arbeidene er i gang

De forberedende anleggsarbeidene for flysidedelen av utbyggingen startet i februar. Arbeidene har bestått i å fjerne skog og vegetasjon, prøvesprengninger og riving av gamle militære bygninger som står i veien for utbyggingen. I tillegg er annen teknisk infrastruktur og rigging av området blitt gjennomført.

Kontrakten som ble undertegnet i dag har en ramme på nær 3,3 milliarder kroner, og omfatter blant annet bygging av rullebaner, taksebaner og flyoppstillingsplasser. Beløpet er indeksregulert fra 2020-kroner, og inneholder også noen tillegg som ikke var omfattet av forprosjektet eller den eksterne kvalitetssikringsrapporten (KS2)  fra juni 2021.

Den andre store entreprisen for bygg av passasjerterminalen og enkelte andre driftsbygg ble torsdag tildelt entreprenøren HENT AS. Her vil samspillfasen starte umiddelbart etter klagefristens utløp.

#avinor #bodø #bodø lufthavn #peab anlegg as
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0