Infrastruktur
3 minutter lesetid

Østensjøbaneprosjektet i mål: – Det er først nå vi kan si oss ferdige

23/11/2023, 08:46
Østensjøbaneprosjektet i mål: – Det er først nå vi kan si oss ferdige
Mye på plass: Prosjektleder Henning Johnsen og byggeleder Anders Aamodt er fornøyd med jobben som er gjort etter åpningen av Oslos nye T-banetrasé i september. Foto: Sporveien AS
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

T-banepassasjerene hadde holdt ut lenge med buss for bane da Østensjø- og Furusetbanen endelig kunne åpne igjen 4. september. Da kunne man endelig kjøre regulær trafikk gjennom nye Hellerudtunnelen, som sparer de reisende for nærmere halvminuttet mellom Hellerud og Brynseng T-banestasjoner.

For beboerne i området har aktiviteten med anleggsarbeid likevel fortsatt. Først i disse dager pakker Sporveiens entreprenør AF Gruppen ned anleggsmaskinene for godt.

– Selv om T-banestrekningen kunne åpne, hadde vi mye arbeid som gjensto. Hele området nedenfor tunnelåpningen og Høyenhall T har vært et anleggsområde i lang tid, og da vi var ferdige med å jobbe i sporet, sto omgivelsene for tur, forteller prosjektleder Henning Johnsen.

– I Sporveien forsøker vi å være en god nabo, og da skal vi etterlate området i minst like god stand som før vi kom. Og nå begynner ting virkelig å komme på plass, slik at vi kan si oss fornøyd. Jeg tror mange vil tenke at området er blitt penere, lysere og bedre enn før, sier han.

Asfalt, stein og grønt

Arbeidet som er utført de to siste månedene har blant annet inkludert steinlegging under og rundt T-banebruen over Østensjøveien, bygging av støttemur over portalen, planting av gress, trær og busker – og mye asfaltering.

– Vi er fullt klar over at syklistene har hatt utfordrende forhold forbi anleggsområdet i nesten to år. Da er det godt å bidra med flunkende ny rød asfalt både i Østensjøveien og Skøyenbakken. Alle som ferdes i Skøyenbakken kan også glede seg over helt nytt dekke opp til Thygesons vei. Lenger opp i Thygesons vei har vi reetablert veien og omgivelsene rundt speiderhuset. Ny belysning både der, i Skøyenbakken og inn til Fagerlia er også viktig nå som det blir stadig mørkere, sier prosjektlederen.

Prosjektet har jobbet seg gjennom tusenvis av prosjekterte løsninger i årene som er gått, men må konstatere at man fikk en utfordring helt på slutten.

– Der Skøyenbakken treffer gangbrua over til Høyenhall T har overgangen mellom nytt fortau og eksisterende bru ikke blitt bra, og vi har fått flere klager. I samråd med Bymiljøetaten har vi funnet ut hvordan problemet skal løses, men vi fikk ikke tid før frosten satt inn. Dermed setter vi inn midlertidige tiltak med gruslegging av kurven, og så reparerer vi den til våren, sier Johnsen.

Fornuftige løsninger

Ellers kan prosjektlederen si seg fornøyd med det meste som Sporveiens Østensjøbaneprosjekt har utført.

– ­Vi fikk åpnet T-banen på tida og det var det aller viktigste. Naboer til utbyggingen har også vært tålmodige med prosjektet og vi har i felleskap forsøkt å komme frem til fornuftige løsninger der det har oppstått særskilte forhold. Vi har gjort en del kompenserende tiltak, blant annet mye reasfaltering på veier som er benyttet i anleggsperioden, lokale tiltak for å bedre drenering, ekstra beplantning, noe oppussing av enkelt innkjørsler og kryssområder.

Johnsen tror de aller fleste er fornøyde med tiltakene Sporveien har utført.

– Vi har funnet gode løsninger som også kommer felleskapet til nytte. Det er jeg godt fornøyd med, sier Sporveiens prosjektleder.

Helt ferdig med jobben er prosjektet likevel ikke. Til våren og sommeren skal det bygges en bordgang (vei på stylter) fra den gamle T-banetraseen til Hellerud T-banestasjon, slik at folk i nærområdet kan få enklest mulig tilgang til turveien i den gamle traseen.

– Vi tror det blir fint å gå tur, sykle og trene i turveien, men om det blir mulig å ake, som noen hevder? Det vil vinteren vise, sier Sporveiens prosjektleder med glimt i øyet.

#Østensjøbanen #sporveien
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0