Infrastruktur
2 minutter lesetid

Ny veg bygd under budsjett

13/02/2024, 08:00
Ny veg bygd under budsjett
Samferdselsministeren åpner E39 Myrmel–Lunde i Sunnfjord kommune. SD/Kristoffer Rød-Lindberg
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Tirsdag 6. februar var det offisiell åpning av vegstrekningen mellom Myrmel og Lunde i Sunnfjord kommune, men det var satt trafikk på vegen allerede 22. januar. Prosjektet har omfattet bygging av 3,7 kilometer med ny veg, der en kilometer går gjennom ny tunnel.

Statens vegvesen har vært byggherre i prosjektet, mens AS Birkeland har vært hovedentreprenør. Prosjektet hadde en beregnet kostnad på 681 millioner kroner, nå viser nye tall at totalen blir 6-8 prosent lavere når alt arbeidet er ferdig til sommeren.

Gamle E39 over Myrmel skal omklassifiseres til kommunal veg, og Vegvesenet skal utføre oppgraderinger av vegen før den blir overlevert til Sunnfjord kommune.

Veldrevet prosjekt

– På dette prosjektet har det vært svært godt samarbeid mellom Statens vegvesen og entreprenøren. Dette har også vært et veldrevet prosjekt, uten personskader eller fraværsskader på rundt 130.000 utførte arbeidstimer. De har all grunn til å være stolte, sa direktør Ove Myrvåg i Vegdirektoratet på vegne av Vegdirektøren.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik er svært fornøyd med å levere nok et prosjekt som holder seg innenfor de økonomiske rammene. Det høyrer med til historien at Vegvesenet sin prosjektorganisasjon i Jølster og Sunnfjord de siste ti årene har gjennomført fire store prosjekt på E39 og riksveg 5.

– Samlet sett har disse prosjektene blitt levert ca 11 prosent under rammene som er gitt, sier prosjektleder Ole Martin Lilleby i Statens vegvesen.

Samler fylket

Fylkesordfører Jon Askeland i Vestland var også svært glad:

-Dette korter inn avstandene i fylket, og er et ledd i å gi bedre verdiskaping. Nå håper jeg statsråden også vil vise god vilje til å bygge E39 Storehaugen-Førde i kommende NTP-framlegg, sa Askeland, og fikk sterk støtte fra neste taler, som var Sunnfjord-ordfører Jenny Følling:

-Vi må få E39-trafikken ut av Førde sentrum og bort fra de beryktede hårnålssvingene i Hallbrendslia, sa hun.

Flere med

Anlegget er utført som en totalentreprise. Hovedentreprenør Birkeland har hatt med seg FH-maskin som har utført arbeidene ute i dagen. Norconsult har stått for prosjekteringen, der alt har vært modellbasert. Mesta Elektro har stått for elektroinstallasjon.

– For mange av oss i prosjektorganisasjonen var det første prosjekt helt uten tegninger, men dette har gått helt utmerket, mye takket være Norconsult, sier prosjektleder Lilleby.

Lokal verdiskaping

Totalentreprenør Birkeland og så nær alle underentreprenører har forankring i Vestland fylke. Det skaper også aktivitet helt lokalt i Sunnfjord, både på den lokale kroa på Sande og hos lokale entreprenører.

#statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0