Infrastruktur
1 minutt lesetid

Tester nye løsninger

4/04/2023, 11:11
Tester nye løsninger
Fra utbyggingen E18 Rugtvedt - Langangen, Nye Veier
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi må få ned klimagassutslippene i transportsektoren, og da må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene. Gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre store maskiner står for store utslipp av klimagasser. Derfor gir vi nå 10 nye pilotprosjekter tilskudd for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli utslippsfrie, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Pilotprosjektene skal gjennomføres av Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR. Til sammen blir det satt av 65 millioner kroner til prosjektene.

Følgende prosjekter får tilsagn om tilskudd i 2023:

  • Ombygging av dieseldrevet skinnegående kjøretøy til batteri. Bane NOR.
  • Ladbar elektrisk gravemaskin til bygging av omformerstasjon i Sande. Bane NOR.
  • Kunnskapsprogram om kontraktsmekanismer. Bane NOR.
  • Elektrifisering i bygging av ny miljøgate i Gran sentrum. Statens vegvesen.
  • Ladeinfrastruktur og utstyr til å lade tunge elektriske kjøretøy i bygging av Gjønnestunnelen på E18 Lysaker-Ramstadsletta. Statens vegvesen
  • Bruk av batteribanker i bygging av E18 Vestkorridoren Strand – Ramstadsletta. Statens vegvesen
  • Ladeinfraktruktur for anleggsmaskiner på RV 15/E39 Nordfjordeid. Statens vegvesen.
  • Kunnskapsprogram for pilotering av utslippsfrie anleggsplasser. Nye Veier.
  • Elektrifisering av bruarbeider – Grenlandsbrua på prosjektet E18 Rugtvedt – Langangen. Nye Veier.
  • Slamfordeling på E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Nye Veier.

I 2022 fikk 12 prosjekter til sammen 62 millioner kroner for å teste ut ulike løsninger for utslippsfrie anleggsplasser. 

#banenor #nye veier
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0