Infrastruktur
2 minutter lesetid

Nå skal det bygges ny bru

27/06/2024, 07:00
Nå skal det bygges ny bru
Teknisk tegning av den nye brua. Tegning: Statens vegvesen.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Den nye betongbrua blir 54 meter lang

Skubbersenga bru spenner over rv. 2 Matrand i Eidskog kommune, cirka 19 kilometer sør for Kongsvinger. Brua har vært stengt siden Tretten brus kollaps 15. august 2022, da det etter spesialinspeksjon og etterberegninger ble avdekket skader og mangler som gjør at den ikke tilfredsstiller dagens krav til kjørebruer.

Brua vil bli erstattet med en ny overgangsbru i betong som er 54 meter lang i en 3-spenns konstruksjon, hvor lengste spenn blir på 22,4 meter. Ettersom Drognesveien over brua er registrert som skogsbilveg er den nye brua dimensjonert som landbruksveg, vegklasse 2. Dette gir en ensporet bru med en føringsbredde på 5 meter, hvor det blir møtelommer på hver side av brua. Den nye brua vil også ivareta krav knyttet til eventuell utvidelse av rv. 2.

Den nye brua vil bli godkjent for 74-tonns tømmertransport, som er sentralt knyttet til den viktige funksjonen brua har for næringslivet i området.

Lages interimsveg for rv. 2 i byggeperioden

For at trafikken på rv. 2 skal hindres minst mulig under byggeprosessen, vil det bli laget en cirka 250 meter lang interimsveg på utsiden av anleggsområdet.

Med oppstart høsten 2024 er målsettingen ferdigstillelse i løpet av juni 2025. Fagverksbrua i tre vil bli revet så snart interimsvegen er satt i drift. Skubbersenga bru, som ble bygget i 1997, var opprinnelig fredet siden 2008, men etter en prosess ble den avfredet november 2023.

Arbeider med oppfølgingen etter Tretten bru

Statens vegvesen arbeider med oppfølgingen av tiltakspakken som ble presentert 19. januar 2024 etter den eksterne og uavhengige gjennomgangen som ble gjennomført av PwC Norge:

Denne prosessen ivaretar også oppfølgingen av sikkerhetstilrådingene fra Statens Havarikommisjons delrapport 2 som ble offentliggjort 20. mars 2024.

Frist for å for å levere tilbud for å bygge den nye betongbrua over rv. 2 er 9. august.

#eidskog #matrand #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0