Berkåk og Vindåsliene

26/10/2023
Infrastruktur

Skal bygge ny E6

Fikk oppdraget på parsellen Berkåk og Vindåsliene.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser