Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Anbefaler kontroll av byggeplassheiser også i Norge

15/12/2023, 08:04
Anbefaler kontroll av byggeplassheiser også i Norge
Foto; Branschaktuellt
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Ulykken er ikke gransket eller ferdig etterforsket. Ettersom norske entreprenører bruker de samme eller lignende byggeplassheiser som den som var involvert i den tragiske ulykken i Sverige, ønsker likevel Arbeidstilsynet å gi generell veiledning og råd til norske virksomheter.

Skal kontrolleres ved montering

En byggeplassheis er en maskin som skal ha montasjekontroll av en sertifisert sakkyndig virksomhet når den er oppstilt og montert på byggeplass.

– Montasjekontrollen skal være utført av en kompetent person som ikke har deltatt i monteringen av kranen, sier seksjonsleder Tore Jeppe Sørhaug i Arbeidstilsynet.

Byggeplassheisen skal ha en bruksanvisning på norsk, hvor den såkalte restrisikoen arbeidsgiver skal ivareta er beskrevet. Det vil si den informasjonen som er nødvendig for å montere, kontrollere, drifte og vedlikeholde heisen, for å sikre at den fungerer som forutsatt.

For arbeidstakernes trygghet

Periodisk sertifisert sakkyndig kontroll skal utføres minst hver 12. måned, eller etter hendelser som har hatt betydning for sikkerheten slik som overbelastning, reparasjon eller modifikasjoner

Etter ulykken i Sverige, anbefaler Arbeidstilsynet at byggeplassheiser ved norske byggeplasser kontrolleres grundig av en sakkyndig virksomhet, eller annen kompetent person, for å forsikre seg om at de er montert korrekt og at det er gjennomført nødvendig kontroll og vedlikehold.

– Kontrollen bør utføres for at arbeidstakerne fortsatt skal vite at det er trygt å bruke heisene, sier Sørhaug.

Bruk sjekklister

Arbeidsgiver må også forsikre seg om at arbeidstakerne som bruker heisen har nødvendig opplæring, og en særlig opplæring av de arbeidstakerne som er ansvarlig for å gjøre nødvendig kontroll og vedlikehold som er beskrevet i produsentens bruksanvisning.

– Sjekklister med kontrollfrekvens er ofte vedlagt bruksanvisningen, sier Sørhaug.

De fleste byggeplassheiser brukes på områder som også er underlagt byggherreforskriften. Byggherre bør derfor også sørge for at lovpålagt kontroll blir koordinert og utført.

#arbeidstilsynet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0