Omsorg

20/10/2022
Arkitektur
Forprosjekt ferdigstilt Arbeid med Nye Rikshospitalet og Aker sykehus ett skritt videre
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
8/06/2022
Byggeindustrien
Slik blir adkomstbygget ved Drammen sykehus Veidekke har fått kontrakten for et 13.400 kvadratmeter stort kombinasjonsbygg i fem etasjer.
Magnus Kvandal Magnus Kvandal