Byggeindustrien
2 minutter lesetid

IndustryRadar blir en del av Intermat Paris

4/04/2024, 12:00
IndustryRadar blir en del av Intermat Paris
Foto: Foucha-Muyard, InterMat
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Samarbeidsavtalen innebærer at IndustryRadar vil gi løpende dekning fra messen på tvers av alle sine nordiske kanaler. Intermat vil nå over 270 000 unike lesere månedlig i Sverige, Norge og Finland gjennom nettstedene branschaktuellt.se, iradar.no og iradar.fi.

– Vi er takknemlige for anerkjennelsen iRadar og Branschaktuellt har fått, som bekrefter vår posisjon som det klare valget for det nordiske publikummet, sier Oscar Lundberg, administrerende direktør og eier av IndustryRadar og Branschaktuellt.

I tillegg til digital dekning vil IndustryRadar også lansere en engelskspråklig spesialutgave om det nordiske byggmarkedet i forbindelse med messen.

I tillegg vil IndustryRadar være til stede med egen stand på messen, som eneste nordiske mediebedrift (hall 6, stand 084).

– Denne typen samarbeid er en måte å bekrefte at Intermat kommer tilbake etter seks år. Mye har endret seg i løpet av denne tiden. Vektleggingen av bærekraftspørsmål er nå helt annerledes, noe som vil bli tydelig på messen. Vi når også nye typer besøkende, for eksempel bærekraftsledere i bygg- og anleggsbransjen, forklarer Christophe Lecarpentier, leder av Agro Equipment and Construction-divisjonen for Intermats organisasjonsorgan, Comexposium Group.

Intermat tiltrekker seg tradisjonelt mer enn 170 000 besøkende fra over 165 land og regnes som en av de største byggemessene i verden. Med en ny tilnærming når det gjelder innhold og format, har 2024-utgaven som mål å vise frem sektorens kompetanse i kappløpet mot netto nullutslipp.

Det seriøse engasjementet for nullutslipp er også synlig i hele messeoppsettet.

– Dette er tydelig i materialvalget som brukes på selve messen, og også i det faktum at vi har redusert antall dager på messen,» bemerker Christophe Lecarpentier.

Messen arrangeres av Comexposium og vil fokusere på fire sentrale temaer som speiler bransjens fire største utfordringer: Innovasjon, energi, rekruttering og utleie.

I år vil også World of Concrete-messen være en del av Intermat. Dette arrangementet, med utstillere fra betongsektoren, fungerer som et pedagogisk forum med en rekke forelesninger om det kritiske fremtidige spørsmålet om byggematerialer.

#branschaktuellt #frankrike #industryradar #intermat #paris
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0