Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Åpent informasjonsmøte om Lokomotivverkstedet

21/06/2023, 07:02
Åpent informasjonsmøte om Lokomotivverkstedet
– Det er stor interesse for Lokomotivverkstedets fremtid, og en kompleks prosess som nå starter. Sammensatte hensyn skal ivaretas gjennom utredningen, sier Stine W Torbergsen, programleder Middelalderbyen i Kulturetaten. Foto Ronny Boysen/Oslobygg KF
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Ønsker innspill om behov

– Vi inviterer til et informasjonsmøte for å fortelle om eiendommen, den pågående konseptvalgutredningen, og om hvordan innbyggere og aktører kan melde sine behov for den fremtidige bruken av Lokomotivverkstedet. Det blir mulighet til å stille spørsmål i møtet, sier Stine W. Torbergsen, programleder Middelalderbyen i Kulturetaten.

– Det er stor interesse for Lokomotivverkstedets fremtid, og en kompleks prosess som nå starter. Sammensatte hensyn skal ivaretas gjennom utredningen. Det skal utvikles konsepter for innhold som ivaretar drift og finansiering – samtidig som det legges til rette for kulturaktiviteter både for lokalsamfunnet og Oslo som helhet. Andre viktige prinsipper for utviklingen av Lokomotivverkstedet er flerbruk, merbruk og sambruk, fortsetter Torbergsen.

Fantastisk beliggenhet

Det flotte Lokomotivverkstedet ble oppført av Norges statsbaner i 1893. Det røde teglbygget i nygotisk stil ligger nå midt i Middelalderparken, et stort grøntområde som er fullt av kulturminner både over og under bakken. På den ene siden av parken ligger Gamlebyen og Ekebergåsen, på den andre siden vokser den nye Fjordbyen frem.

Middelalderparken opparbeides nå som kulturminnepark og rekreasjonsområde etter Follobaneutbyggingen. Parken vil bli en viktig møteplass for beboerne i området rundt.

Konseptvalgutredning

Oslobygg KF har fått i oppdrag fra Kulturetaten å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Lokomotivverkstedet. En KVU er en faglig utredning som kartlegger behov og utvikler mulige løsningsforslag som ivaretar spesifikke krav og målsetninger i prosjektet. Utredningen brukes som beslutningsgrunnlag for videre investering.

Det er behov som skal kartlegges

– Lokomotivverkstedet har en beliggenhet og en bygningstype som gir mange muligheter. Det er et bygg som kan romme flere aktører. Vi ser samtidig at behovet for rehabilitering er stort. Parallelt med at vi skal foreslå en strategi for dette arbeidet, vil vi se nærmere på hva bygget kan brukes til og hvilke behov som kan dekkes der, sier Linda Ørbekk Nikolaisen, senior prosjektutvikler i Oslobygg KF.

– Medvirkning i tidlig fase er viktig for å treffe samfunnsbehovene best mulig. Vi vet allerede at det er mange interessenter. Når vi starter opp en konseptvalgutredning gjør vi først en behovsanalyse. Her benytter vi oss av ulike metoder for å forsøke å fange opp alle behov som er relevante for utredningen. Disse vil være retningsgivende for utforming av konsepter i neste fase, sier Nikolaisen.

Som del av behovsanalysen vil interessenter og aktører få mulighet til å bidra med sine ideer og initiativer via en nettside opprettet for prosjektet.

– Vi har fokus på behov i denne fasen av utredningen, men alle innspill er viktige og vil tas med videre i prosessen, avslutter Nikolaisen.

Rammer

Lokomotivverkstedet er vernet etter Plan- og bygningsloven, og oppført i et område som er fredet etter Kulturminneloven. Deler av middelalderruinene etter kongeborgen ligger under bygget.

Alle konsepter som utarbeides av Oslobygg KF i alternativanalysen skal innfri visse krav formulert av Kulturetaten. Blant annet skal Lokomotivverkstedet, med tilhørende uteareal, tilby kulturaktiviteter for byens befolkning. Aktivitetene skal ha en lokal forankring i Bydel Gamle Oslo, og samtidig dekke byens behov innenfor et utvidet kulturbegrep. Bygget skal i stor grad fylles med åpen og publikumsrettet aktivitet, og det skal legges opp til fleksible løsninger og sambruk.

Det åpne informasjonsmøtet holdes onsdag 21. juni kl. 17 på Gamlebyen mat & drikke i St. Halvards gate 33.

#lokomotivverkstedet #oslo #oslobygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0