Byggeindustrien Arkitektur
3 minutter lesetid

Arkitema etablerer kontor i Trondheim

8/01/2024, 08:06
Arkitema etablerer kontor i Trondheim
Arkitema jobber allerede med flere prosjekter i Trondheim, blant annet en ny sentralstasjon
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

For å lede det nye kontoret er den lokale sivilarkitekten Kai Haugerø ansatt som Kreativ Leder. Målet er å etablere et sterkt kontor som kan hjelpe arkitektfirmaet med å styrke sin markedsposisjon i området.

Trondheim er et interessant marked for mange i byggeindustrien, og derfor flytter en av de større norske arkitektene nå også til landets tredje største by. Arkitema sysselsetter i dag rundt 80 personer i Oslo og har allerede en betydelig posisjon innenfor spesielt helse- og utdanningsarkitektur, samt at de allerede jobber med flere prosjekter i Trondheim, blant annet en ny sentralstasjon. Nå vil firmaet sikre seg en sterkere posisjon både i byen og omegnen, og mot nord gjennom et nytt kontor i Trondheim.

Ved å sikre en lokal tilstedeværelse i regionen er målet å styrke markedsposisjonen innenfor flere områder, både de områdene hvor man allerede er godt etablert, men også for eksempel innenfor boligbygg. For å nå målet er det ifølge Managing Director i Arkitema Norge, Thomas Innseth, viktig å ha et kontor i byen:

«Trondheim har en interessant geografisk posisjon for oss, og vi ønsker å være mer slagkraftige i den nordlige delen av landet. Derfor har vi nå ansatt Kai Haugerø til å bygge opp et kontor som skal gjøre oss mer synlige. Kai er lokal fra Trondheim og har både en sterk fagkompetanse og et godt lokalt nettverk, noe som gjør at vi fremover kan hjelpe våre lokale kunder mer effektivt. Med tiden skal han selvfølgelig også få noen kolleger, og vi håper selvsagt at kontoret med tiden når en betydelig størrelse.»

En sterk profil

Som utgangspunkt blir det nye kontoret plassert hos ingeniørfirmaet COWI, som eier Arkitema. Dermed blir Kai Haugerø helt fra starten også en del av et sterkt faglig fellesskap, samtidig som han også får rundt 80 kolleger i Oslo, som naturligvis vil bidra til å løse flere av oppgavene man forventer kommer inn.

Selv har Kai Haugerø stor erfaring fra både store og mindre prosjekter innen alt fra boligbygg til energianlegg og infrastrukturprosjekter. Likeså har han jobbet både for Rambøll i Trondheim og det lokale Selberg Arkitekter. Hans allsidige profil er en vesentlig begrunnelse for at han har fått oppgaven med å bygge opp det nye kontoret, noe som er en oppgave han ser frem til å begynne med.

«Jeg har erfaring med større og mindre oppgaver og har drevet mange prosjekter på egen hånd. Nå i startfasen hvor jeg sitter alene ser jeg frem til å komme ut og få noen oppgaver i hus som forhåpentligvis både jeg, Arkitema og COWI kan jobbe videre med. Det er en veldig spennende oppgave å få Arkitema inn på markedet her i Trondheim. Det er noen virkelig gode ressurser og kvaliteter i Arkitema, både i Oslo og fra Danmark, som jeg mener Trondheim kan ha glede og god nytte av,» forteller Arkitemas nye mann i Trondheim.

#arkitema #trondheim
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0