Byggeindustrien Arkitektur
3 minutter lesetid

Landskapsarkitekturen i Mjøsparken vant

11/01/2024, 10:12
Landskapsarkitekturen i Mjøsparken vant
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Mjøsparken er anlagt på et tidligere lite tilgjengelig område mellom E6 og Mjøsa, som historisk sett ble brukt til tømmerdrift. Takket være Ringsaker kommunes høye ambisjoner om å skape en inkluderende møteplass etter prinsippene tilgjengelighet, lavterskel og mangfold, ble folkeparken ved Mjøsa offisielt åpnet i juni 2023.  

Innovasjonsprisen for inkluderende design er DOGAs design- og arkitekturpris for mangfold, likeverd og universell utforming. Prisen løfter frem noen av Norges mest inkluderende innovasjonsprosjekter som bruker design og arkitektur til å skape et mer likestilt samfunn.  

I delkategorien landskapsarkitektur rangerte juryen Mjøsparken øverst.  

– Dette er en fantastisk anerkjennelse av den solide kompetansen vi har innen landskapsarkitektur og lysdesign i Norconsult, og ikke minst i region Innlandet. Prisen er en bekreftelse på hva vi kan oppnå når en ambisiøs kunde som Ringsaker kommune møter Norconsults faglige kreativitet og tverrfaglighet. Vi er rett og slett utrolig stolte over hva vi har fått til i felleskap, sier Vegard Jacobsen, konserndirektør Regioner i Norconsult.  

Tett samarbeid og gjensidig tillit 

I forbindelse med etableringen av Mjøsparken ga kommunen Norconsult ansvaret for videreutvikling av konsepter, all prosjektering samt oppfølging i parkens byggefaser fra 2016 og til 2023. Viktige suksesskriterier har vært det tette samarbeidet og den gjensidige tilliten mellom Ringsaker kommune og rådgiverne. Norconsult har vært ansvarlig for landskapsarkitektur, lysdesign og miljø i tillegg til en rekke tekniske fag i parken.  
 
– Mjøsparken er et av våre viktigste grep i arbeidet for å gjøre Ringsaker enda mer attraktivt som bosted, som et sted å drive næring og som en viktig reiselivsdestinasjon i Innlandet. Vi ser allerede at både nasjonale og utenlandske turister finner veien til Mjøsparken, spesielt i sommermånedene. I samarbeid med blant andre Norconsult har vi bygget en park for fremtiden, og vi er glade for det gode samarbeidet som har bidratt til et så vellykket resultat, sier Jørn Strand, kommunedirektør i Ringsaker kommune.  

Ulike soner for inkludering 

Sammen med Ringsaker kommune har Norconsult skapt en park som innbyr til opplevelser for mennesker i alle aldre og livsfaser. Mjøsparken er inndelt i aktive soner for sport og lek, og roligere soner for rekreasjon og sanseopplevelser.  

Ved å benytte fargebruk, lysdesign i form av både basis- og effektbelysning, utendørsmøblering, kunst samt informativ og historisk stedsinformasjon, er det skapt ulike rom for varierte opplevelser i parken.  

Vegetasjon er benyttet som romdannende elementer, og gir ulike opplevelser og stemninger. Landskapsarkitektene har gjort bevisste valg når det gjelder formgiving, ulike dekker og ledelinjer i parken, noe som bidrar til mer inkluderende og gode brukeropplevelser for et mangfold av mennesker. 

Fra juryens begrunnelse:  

Mjøsparken tildeles Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien landskapsarkitektur. Juryen kaller dette et begeistrende prosjekt og et godt og verdifullt stykke stedsutvikling for fremtidens Brumunddal, som gir stor verdi til mange forskjellige mennesker og behov.    
 «Ringsaker kommune har på forbilledlig vis laget en aktivitetspark som alle enkelt kan ta i bruk. Mjøsparken legger grunnlag for friluftsliv og sosial rekreasjon som favner et imponerende bredt tilbud for mange ulike brukere. Både barneskoleelever og personer med funksjonsnedsettelser har kommet med innspill. Disse brukerprosessene har gitt fremragende resultater,» skriver juryen. 

Om DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design: 

Prisen har vært delt ut hvert tredje år siden 2011, på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Mjøsparken har vunnet i delkategorien landskapsarkitektur, og er dermed nominert til hovedprisen som deles ut 24. januar. Juryen har i år spesielt sett etter design- og arkitekturløsninger som fremmer begeistring, mangfold, likeverd og inkludering. Blant annet er brukeropplevelse, funksjonalitet og estetikk vurdert.  

#brumunddal #dogas innovasjonspris #mjøsparken #norconsult #ringsaker
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0