Byggeindustrien Arkitektur
3 minutter lesetid

Nå er kunstverket flyttet

8/03/2024, 10:00
Nå er kunstverket flyttet
PÅ PLASS "Fiskerne" dekker nå 2. og 3. etasje av A-blokken, som er under oppføring og skal stå ferdig neste år. FOTO STATSBYGG
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I over tre år har den store betongtavlen med Pablo Picassos «Fiskerne» stått midlertidig i en kasse på innsiden av byggegjerdet i Regjeringskvartalet. Nå er kunstverket en del av fasaden på den nye A-blokken, som er under oppføring.

«Fiskerne» har møysommelig og varsomt blitt fraktet på en gigantisk, motorisert tralle fra sitt ventested foran Høyblokken mot Akersgata og til A-blokken på Einar Gerhardsens plass i Grubbegata. Deretter har det blitt jekket opp fem meter og festet til A-blokkens fasade i 2 og 3.etasje.

– Det har vært en spennende og utfordrende teknisk prosess. Vi har under flyttingen vektlagt å være på den sikre siden og har hatt gode sikkerhetsmarginer. Vi er glade for at kunstverket er på plass i A-blokken, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg.

Picassos «Fiskerne» var tidligere en del av Y-blokken. Da Y-blokken ble revet i 2020, ble den 100 tonn tunge betongtavlen med kunstverket skåret ut og tatt vare på. Nå har «Fiskerne» blitt en del av A-blokken og blitt med på transformasjonen fra det gamle til det nye regjeringskvartalet.

– Når regjeringskvartalet står klart og byggegjerdene er borte, vil «Fiskerne» være godt synlig for dem som kommer gående eller syklende opp Grubbegata. I tillegg vil det være iøynefallende for dem som går inn og ut av Høyblokken og fra Statsministernes kontor i D-blokken.

Store dimensjoner

Betongtavlen er 14×11 meter og veier 100 tunn.

– I tillegg veide den røde stålrammen, som stabiliserte kunstverket 100 tonn. Så totalt var det 200 tonn, som var på en liten kjøretur på en kjempetralle, forklarer kommunikasjonslederen.

Da tralleturen var over, ble betongtavlen jekket opp sakte, men sikkert – 12,5 cm om gangen til den var fem meter over bakken. Deretter ble den røde stålrammen fjernet, og betongtavlen festet til A-blokken.

– Der henger den fint og godt, forteller Weiby.

A-blokken

A-blokken er et nybygg på 17.300 kvadratmeter over 11.etasjer. Byggestart var sommeren 2022, og det skal stå ferdig i 2025.

Sammen med G-blokken (1906) og H-blokken (1958) vil A-blokken (2025) være tre distinkte bygninger med front mot Akersgata. A-blokken er beskåret for å gi siktlinjer inn i parken, gode sol – og vindforhold, samt en særegen profil.

En av regjeringskvartalets to hovedinnganger ligger i A-blokken, tilknyttet et flott og høyreist atrium. Det er planlagt at Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet skal holde hus i A-blokken.

Byggetrinn 1

Byggingen av A-blokken er en del av byggetrinn 1 av nytt regjeringskvartal. I byggetrinn 1 er også bygging av D-blokken, kjeller, Ring 1 og perimetersikring, samt rehabilitering av H-blokken og opparbeidelse av plasser og byrom.

Byggetrinn 1 er det største byggetrinnet av tre planlagte trinn og utgjør 101.000 kvadratmeter med nybygg og rehabilitering. Kostnadsrammen er 24 milliarder kroner (prisindeksjustert, juli-2024-kroner). Kjøp av eiendom er også inkludert i den summen. Senking og ombygging av Ring 1-tunnelen er en del av byggetrinn 1, men er et eget prosjekt med egen kostnadsramme i regi av Statens vegvesen.

#picasso #regjeringskvartalet #statsbygg
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0