Arkitektur
2 minutter lesetid

Nordic og Tvinn inngår strategisk samarbeid

24/08/2023, 08:42
Nordic og Tvinn inngår strategisk samarbeid
Fra venstre: Kristine Slotina, Brede Stokland, Bridget White og Knut Ramstad 
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Nordic Office of Architecture og Tvinn Solutions inngår nå et samarbeid for å drive denne utviklingen.

– Skal byggenæringen nå sine bærekraftsmål, må bransjen bli bedre på ombruk av materialer og bygningskomponenter, sier Knut Ramstad, partner og leder for teknologi og bærekraft i Nordic Office of Architecture, en del av Norconsult

Norconsult-konsernet er en pådriver for bærekraftig utvikling og samarbeid, og mener kompetanse innen digitalisering og innovasjon er en nøkkel for å lykkes med dette.

– For å prosjektere like effektivt med ombrukselementer som med nye, må vi løse noen tekniske utfordringer. Vi er svært glade for muligheten til å samarbeide med Tvinn Solutions for å utvikle nye digitale løsninger som kan sikre full BIM-integrasjon av ombrukselementer, sier Ramstad.

Byggenæringen står som kjent for hele 40 prosent av de globale CO2-utslippene. EU har satt ambisiøse mål, som Norge har forpliktet seg til å oppfylle, om 55 prosent CO2-reduksjon innen 2030 – altså om kun syv år. Ombruk av byggematerialer er, ifølge EUs rammedirektiv for avfall, den mest umiddelbare og effektive strategien for utslippsreduksjon.

– I overgangen mot en sirkulær byggenæring mangler det tekniske løsninger som sømløst integrerer eksisterende materialkilder med arkitektenes digitale arbeidsflyt, forteller Brede Stokland, daglig leder i Tvinn Solutions. – Derfor forsøker vi nå å bygge bro mellom den fysiske verden, hvor ombruksmaterialer befinner seg, og den digitale verden i BIM hvor byggeprosjekter først blir materialisert. Vi er veldig stolte over å ha med Nordic Office of Architecture i vårt strategiske partnerskap, sammen med LPO, Ratio og A-LAB. Dette blir en arena med fire av Norges største, mest fremoverlente arkitektkontorer, hvor målet er å dele data og innsikt for å utvikle en nødvendig tjeneste for sirkulær prosjektering av fremtidens bygg.

– Våre teknologieksperter har som mål å utvikle løsninger som reduserer risiko tilknyttet ombruk, forbedrer samarbeidsformer og øker sirkulariteten i byggenæringen, forteller Bridget White, BIM-leder i Nordic. Vi fokuserer på å forbedre arkitektenes eksisterende arbeidsflyt gjennom integrasjon av smarte designverktøy.

– For å kunne arbeide fulldigitalisert i ombruksprosjekter kreves effektiv samling og deling av data på tvers i bransjen. Vi ser frem til å jobbe tett i dette partnerskapet for å utvikle løsninger som gir arkitekter enkel tilgang til å velge ombrukselementer allerede fra tidligfase, avslutter Kristine Slotina, arkitekt i Nordic.

#nordic office of architecture #tvinn solutions
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0