Byggeindustrien Arkitektur
1 minutt lesetid

Nye leiligheter på Fantoft i Bergen

2/11/2022, 15:40
Nye leiligheter på Fantoft i Bergen
Illustrasjon: LINK Arkitektur
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Kråkehaugen består av 54 leiligheter fordelt på totalt fire bygg i varierende høyder. Prosjektet favner om 8200 kvm. Med gode utsikts- og solforhold, er boligfeltet opparbeidet rundt en liten kolle. Ved å bygge rundt kollen med terrasserte bygg i ulik lengde og skala, oppnås et større sammenhengende areal på toppen.

Kråkehaugen er et miljøriktig og fremtidsrettet prosjekt med høy kvalitet. Bygningskroppenes terrassestruktur gir store fasader med dagslys. Dette forteller Link arkitekter i en pressemelding.

Materialbruk

Bygningene er oppført i tre og betong med forblending i naturstein i nederste etasje, samt en kombinasjon av stående og liggende trepanel av typen superwood.

De sammensatte, terrasserte bygningskroppene danner klare, avgrensede uterom som styrker stedets karakter og kvaliteten på boligarealene. Boligområdet gir beboerne optimale bokvaliteter og muligheter for et godt liv både inne og ute – et identitetsdannende område i tråd med gjeldende kommuneplan.

#fantoft #leilgheter #link arkitektur
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0