Byggeindustrien Arkitektur
2 minutter lesetid

Store planer i Bergen

21/02/2024, 12:30
Store planer i Bergen
Bergen kommune er ett skritt nærmere realisering av planene for en ny bydel når de nå har varslet oppstart av planarbeidet for områdereguleringsplanen for Dokken sør. Illustrasjon: Asplan Viak
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Bergen kommune er ett skritt nærmere realisering av planene for en ny bydel når de nå har varslet oppstart av planarbeidet for områdereguleringsplanen for Dokken sør. Asplan Viak var tidlig ute med å se Dokkens potensial som ny bydel, og har gjennomført to mulighetsstudier her, både i egen regi og som ett av tre team i Bergen kommunes parallelloppdrag for Dokken.

– I tråd med kommunens målsetninger blir Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet pionerer i den nye bydelen med sitt nybygg – og Asplan Viak bistår nå Statsbygg med det som blir den den første detaljreguleringsplanen i området, forteller forteller Aasne Haug i Asplan Viak, fagkyndig for planarbeidet.

Havbyen Bergen

Samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet spiller en viktig rolle i å etablere Dokken som et attraktivt område å besøke, både for bergensere og turister. Som del av prosessen som nå er i gang skal Asplan Viak også utrede om Akvariets fremtidige konsept «Verdenshavsenteret O» kan får plass i det eksisterende Havnelageret.

– Sammen med Havforskningssenteret og Fiskeridirektoratet kan verdenshavsenteret bli et flott bidrag i å fremme «Havbyen Bergen», både gjennom verdensledende forskning og formidling av kunnskap om havet, sier Haug.

Dokken skal bli en nullutslippsbydel, og Bergen kommune har en ambisjon om å skape en inkluderende bydel med fokus på flerbruk og sambruk, der også lavintekstfamilier skal ha råd til å bosette seg. Bergen kommune har anslått at bydelen kan være ferdig utviklet tidligst i 2050.

#asplan viak #bergen #dokken #fiskeridirektoratet #havforskningsinstituttet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0