Arkitektur
3 minutter lesetid

Utvikler en ny bydel utenfor Stockholm

7/03/2023, 08:46
Utvikler en ny bydel utenfor Stockholm
Visjon for den fremtidige t-banestasjonen Södra Hagalund. Foto: SL.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Link forteller i en pressemelding at området rundt en ny T-banestasjon i Södra Hagalund utenfor Stockholm skal utvikles til en helt ny bydel med boliger, kontorer og handel. Ved den vestlige T-baneinngangen har LINK jobbet med planlegging og utforming av et større område.

Denne typen oppdrag med store, uutnyttede tomter i storbyene blir stadig mer komplekse. Potensialet for å bygge bærekraftig er stort, mange hensyn fra ulike aktører skal innfris og arbeidet må gå raskt. I samarbeid med Vasakronan har LINK satt høye bærekraftambisjoner gjennom hele prosjektforløpet, fra tidlig fase til implementering.

For å møte krav til en optimal bærekraftig byutvikling har LINK jobbet aktivt med en rekke analyser hvor digitale verktøy har vært uvurderlige for å sikre en smidig tilnærming.

– Som byplanleggere kan vi bidra til å gjøre en reell forskjell. Et bærekraftig byplangrep kan utgjøre mye mer for miljøregnskapet enn hva valg av materialer i en senere utbyggingsfase kan utgjøre. Vi jobber integrert med alle dimensjoner av begrepet bærekraft og vi bruker innovative verktøy for å identifisere de høyeste miljøambisjoner i ethvert prosjekt, forklarer Kjetil Bakken-Engelsen, leder LINK Arkitektur Oslo.

Ett område, mange aktører

Eierforholdene i områdets ulike utbyggingsetapper har alt annet enn rette avgrensninger. Kvartalet må likevel utformes uhindret på tvers av tomtegrenser. For å få komplett oversikt til enhver tid, er det derfor benyttet et dataskript i samme 3D-modell som arkitektene jobber med. 3D-modellen utvikles løpende og er alltid oppdatert med informasjon om hvilke kvadratmeter som tilhører hvilken tomt. Alle aktører har dermed hele tiden oversikt over hver enkelt eiers volumer og funksjoner.

Parametrisk design for sikre kalkyler

LINK har tatt i bruk arbeidsmetoden «The Augmented Architect» i prosjektet. Ved å bruke egenutviklede parametriske verktøy, tilpasset byutviklingsprosjekter, styrkes arkitekturen med løpende analyser og oppfølging av nøkkeltall. Det er arkitektene som selv utfører analysene – en kritisk suksessfaktor for å utnytte synergier og sikre at alle data skal komme prosjektet til gode. Ved å selv eie prosessene med å analysere data i sanntid, har de kontroll over alle parametere som er avgjørende for et godt utformet byutviklingsprosjekt.

I prosjektet har arkitektteamet jobbet på et balansert detaljnivå. Med riktig modelleringsprogram er riktige analyser gjennomført til rett tid og ressursene er brukt effektivt.

Forutsetning for bærekraftig byutvikling

Automatiserte beregninger av overflater, dagslys og sollys gjøres kontinuerlig for å optimalisere bygningsvolumer. De mest bærekraftige kvadratmeterne er de som ikke behøver å bygges. Derfor er ambisjonen å bevare så mye som mulig og at all nybygging gjøres i tre. De digitale verktøy brukes som et skisseverktøy, slik at området kan utformes med de beste forutsetningene for en bærekraftig byutvikling.

For å sikre et best mulig komfortabelt miljø har LINK gjennomført avanserte vindanalyser i prosjektet. Siden arkitektene selv utfører disse analysene, bidrar resultatene til å forsterke designprinsippet, som består i å bryte opp skalaen innenfor kvartalet. Store bygningskomplekser viker til fordel for åpne strukturer. Forbindelsesårer mellom det eksisterende og det nye fremmes. Småskala beskyttes.

Södra Hagalund skal være et sted hvor folk trives og en destinasjon som tiltrekker folk utenfra området. Arbeidet med den nye bydelen gjennomføres i flere etapper over en lengre periode. T-banestasjonen Södra Hagalund innvies i 2028-2029.

#augmented architect #link arkitektur #stockholm #vasakronan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0