Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Assemblin Norge leverte 8,3 prosent i resultatmargin

24/02/2023, 13:18
Assemblin Norge leverte 8,3 prosent i resultatmargin
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi har hatt en sterk utvikling gjennom flere år og leverte vekst og økt lønnsomhet også i 2022. Dette hadde ikke vært mulig uten en stabil og engasjert organisasjon, sier CEO Torkil Skancke Hansen i Assemblin AS.

Assemblin Group AB har offentliggjort fjerde kvartalsrapport for 2022, og forteller i en pressemelding om dette. Både den norske delen av virksomheten og Assemblin-konsernet som helhet avsluttet fjoråret med stabil lønnsomhet og sterk organisk og oppkjøpsdrevet vekst. Høy ordreinngang har gitt selskapet solid ordrereserve.

Omsetning og resultat

I Norge kunne Assemblin bokføre en økt omsetning på 631 MSEK, tilsvarende 22,6 prosent i årets siste kvartal i 2022. Omsetningsveksten for hele året var 25,1 prosent, noe som ga en årsomsetning på 2.038 (1.629) MSEK. Resultatet økte i takt med veksten og resulterte i en justert EBITA-margin på 8,3 prosent. Ordreinngangen for 2022 beløp seg til 1.861 (2.167) MSEK, noe som bidro til en ordrereserve ved utgangen av året på 1.763 (1.875) MSEK.

Oppkjøp og organisasjon

I 2022 kjøpte Assemblin selskapet Larmerud Rørservice AS på Kolbotn. Oppkjøpet tilførte Assemblin 24 nye medarbeidere og en estimert årlig omsetning på ca. 40 MSEK. Årets utviklingsaktiviteter omfattet blant annet implementering av en ny kompetansestrategi, tiltak for å sikre fortsatt vekst og en fokusert satsing på å øke andelen kvinnelige ansatte.

Assemblin Group AB

For konsernselskapet Assemblin Group AB økte nettoomsetningen med 26,1 prosent til 13.521 MSEK (10.721) i 2022. Av dette var 12,6 prosentpoeng organisk vekst, 12,2 prosentpoeng oppkjøpsdrevet og 1,3 prosentpoeng valutakursdrevet. Justert EBITA-marginal for året endte på 7 prosent.

– Jeg er glad for å kunne konstatere at alle svenske forretningsområder bidro med økt EBITA-margin for hele året og at Assemblin Norge holdt seg på samme høye lønnsomhetsnivå som året i forveien. I Assemblin Finland falt imidlertid den justerte EBITA-marginen på grunn av en svak start på året og en rekke prosjektnedskrivninger i installasjonsvirksomheten i fjerde kvartal, sier konsernsjef Mats Johansson

– Bortsett fra de utfordringene vi har i deler av den finske virksomheten, har vi all grunn til å være fornøyde med resultatutviklingen. Selv om vi ennå ikke har nådd det nivået vi sikter mot, har vi etablert lønnsomhet på et høyt nivå. Assemblin er i dag et velfungerende selskap med kompetente og engasjerte medarbeidere, og min vurdering er at det er gode forutsetninger for fortsatt positiv utvikling, sier Johansson.

#assemblin
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0