Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Betydelig lavere konkursøkning i november

1/12/2023, 09:06
Betydelig lavere konkursøkning i november
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

304 konkurser i november gir en generell konkursøkning på 8% sammenlignet med 282 konkurser i samme måned i fjor. November ser dermed ut til å ha vært en relativt rolig måned på konkursfronten.

– Dette er en økning som er betydelig lavere enn den har vært tidligere i år, påpeker daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Han viser blant annet til at økningen i oktober var på 29%, og at vi startet året med en økning på hele 64% i januar.

– Til tross for den lave økningen generelt sett ser vi at det fremdeles er negative tendenser i flere av de tradisjonelle konkursbransene, understreker han.

Fremdeles mange konkurser i byggebransjen

Det er tydelig at bygg- og anleggsbransjen sliter. Blant de 50 største konkursene i november faller hele 20 av dem inn under bygg og anlegg. Av disse er det en tydelig overvekt av selskaper i bransjekategorien “Oppføring av bygninger”.

Hele 50 konkurser innen denne bransjen gir en økning på 43% sammenlignet med fjorårets 35 konkurser. Dermed ser vi en betydelig konkursøkning i bygg og anlegg totalt sett, til tross for en svak nedgang i kategorien “Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet”.

– Det er ingen tvil om at bygg- og anleggssektoren fremdeles sliter tungt. Det er her vi finner både flest konkurser og flest av de store konkursene, sier Fjærestad.

Også i konkursbransjene serveringsvirksomhet og agentur- og engroshandel så vi en betydelig konkursøkning i november. Førstnevnte hadde en økning på 22%, med 44 konkurser mot fjorårets 36, mens sistnevnte hadde en økning på 31%, med 17 konkurser mot fjorårets 13.

Trenden fortsetter i Møre og Romsdal

I oktober var det Møre og Romsdal som skilte seg ut, i negativ forstand, blant landets fylker, med en konkursøkning på hele 325%. Også i november ser vi en kraftig, om enn noe mindre dramatisk, økning i dette fylket. 17 konkurser, mot fjorårets ni, gir en økning på 89%.

Det er også i Møre og Romsdal vi finner månedens største konkurs, regnet i kroner og øre. Norwegian Marine Interior AS, en del av Langset-konsernet, sto oppført med en omsetning på 143 millioner kroner i 2021. I november var det derimot slutt for selskapet, etter to tøffe år.

Riktignok var det ikke i Møre og Romsdal vi så den største konkursøkningen i november. Både Troms og Finnmark (+140%) og Trøndelag (+93%) kom dårligere ut.

Tre fylker hadde en nedgang i antall konkurser: Rogaland (-33%), Vestland (-17%) og Viken (-16%).

Nærmer oss 2019-nivåer

Så langt i år har 3.415 norske selskaper gått konkurs. Vi er dermed kun 50 konkurser unna nivået så i 2020 (3.465 konkurser) – og har for lengst passert totalen for 2021 (2.610 konkurser) og 2022 (2.972 konkurser).

– Dersom utviklingen vi har sett så langt i år fortsetter, må vi forvente at mellom 250 og 300 selskaper går konkurs i desember. Det plasserer totalen for 2023 tett opp mot nivået vi så i 2019 (3.843 konkurser), som var det siste hele året før pandemien og et rekordår for konkurser i Norge, avslutter Fjærestad.

#creditsafe
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0