Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg

11/12/2023, 11:05
Blir Norges mest miljøvennlige universitetsbygg
AMBISIØSE NTNU-rektor Anne Borg (fv), digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung, eiendomssjef Espen Susegg i Sintef og administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

BREEAM er Europas ledende miljøsertifisering og består av seks nivåer hvor den aller høyeste er «BREEAM outstanding». Ingen universitetsbygg har blitt reist med så høye miljøambisjoner. NTNU som skal eie og forvalte nybygget og er stolt av å være først ute.

– I tillegg til at vi skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og verden gjennom forskning og utdanning, er vi også opptatt av at virksomheten vår skal bli mer bærekraftig. Gjennom et utmerket samarbeid med Statsbygg og Sintef kan vi legge lista høyt for Professor Mørchs hus, også når det kommer til klima og miljø, sier NTNU-rektor Anne Borg.

Spleiselag

Det er et spleiselag som gjør at samarbeidspartnerne kan heve de opprinnelige ambisjonene i BREEAM-sertifiseringen fra «excellent», som er det nesthøyeste nivået i sertifiseringsordningen, til den aller gjeveste sertifiseringen «outstanding».

NTNU tar regningen for solcellepanelene som skal dekke taket på Professor Mørchs hus, mens Statsbygg dekker de øvrige utgiftene fra sitt miljøfond. Totalt kommer regningen på ambisjonsløftet på omtrent 7 millioner kroner.

SINTEF bidrar gjennom at de er villig til å betale noe mer som leietaker i det nye bygget.

– Norsk havteknologisenter skal være en ressurs både nasjonalt og internasjonalt med sine fasiliteter for forskning og utvikling innen bærekraftige havnæringer. Da er det viktig at miljøambisjonene også er høye i byggingen av det nye senteret, sier Espen Susegg som er eiendomsdirektør i Sintef.

Det er ni kategorier det skal gjøres tiltak i for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak som innarbeides i prosjektet, jo flere poeng får man og jo høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget.

Energisparing

I tillegg til Professor Mørchs hus, bygges det et større bassengbygg og studentlaboratorier som del av Norsk havteknologisenter, et senter på ca 45.000 kvadratmeter til sammen.

Bassengbygget bygges med lavkarbonbetong der det er mulig. Det legges også til rette for energisparing med solcellepaneler på taket og utstrakt bruk av energibrønner på området. I byggingen av studentlaboratoriene, kalt Arkimedes’ hus, vil deler av det gamle bygget gjenbrukes.

Det er Ruta Entreprenør som har byggekontrakten for Professor Mørchs hus. Bygget skal stå ferdig i 2025. Resten av senteret skal etter planen være ferdig i 2028.

#norsk havteknologisenter #ntnu #trondheim
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0