Byggeindustrien Bolig
3 minutter lesetid

Boligsalget stabiliserer seg

15/04/2024, 11:00
Boligsalget stabiliserer seg
Fra OBOS sin utbygging av Fornebu. Foto: Nyebilder
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

For boligutvikling storby er utviklingen tilnærmet flat med en nedgang på tre prosent, mens boligutvikling trehus bidrar til å løfte salget med en vekst på 53 prosent.

– Vi har hatt en lang periode med svakt boligsalg og dette gjenspeiler seg i tallene for første kvartal i fjor. I årets første kvartal ser vi en utflating innen leiligheter i byområdene, mens trehus-segmentet vårt får et løft i første kvartal. Markedsforholdene synes noe mer forutsigbare nå og vi opplever en forsiktig optimisme blant kjøperne. Prisveksten er i ferd med å flate ut og forventning om et mulig rentekutt til høsten gir en liten effekt i markedet, selv om salgstakten fortsatt ligger langt bak toppåret 2021, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Det er særlig OBOS Sverige, som produserer trehus, som bidrar til å løfte boligsalget i første kvartal. Der solgte man 174 boliger i første kvartal, opp 120 prosent fra samme periode i fjor.

– OBOS Sverige legger bak seg en lang periode med nedadgående boligsalg og tilpasning av produksjonen til markedssituasjonen. Samtidig representerer fabrikkene og merkevarene våre i Sverige en lang og solid industrihistorie som nå bidrar positivt når markedet viser tegn til å våkne litt. Vi har stor tro på at markedet for trehus vil ta seg ytterligere opp både i Sverige og Norge når rentebildet endrer seg noe. Vi står overfor store investeringer i en ny og mer automatisert produksjon i Sverige som blir viktig når etterspørselen av nye boliger øker til mer normale nivåer igjen, sier konserndirektør for boligutvikling trehus, Marianne Gjertsen Ebbesen.   

Lavere boligbygging

I første kvartal ble det igangsatt bygging av 309 boliger, og OBOS har nå 5 221 boliger under bygging med en salgsgrad på 61 prosent. Det er ned fra 7 402 boliger med en salgsgrad på 67 prosent ved utgangen av første kvartal i fjor.

– Vi har hatt et krevende marked i godt over ett år, og vi har sett oss nødt til å tilpasse boligbyggingen vår deretter. Den lavere salgsgraden gjenspeiler at vi har byggestartet flere prosjekter på lave forhåndssalgsnivåer for å kunne opprettholde evnen til å tilby medlemmene boliger de kommende årene. På sikt kan den lave boligbygging vi nå ser skape utfordringer med et for lavt tilbud frem i tid. Derfor gjør vi alt vi kan for å få satt i gang så mange prosjekter som mulig, sier Siraj.

Etterspurte boligkjøpsmodeller 

Boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart er fortsatt etterspurte og i Stor Oslo er 54 prosent av salgene i første kvartal enten med Deleie eller Bostart. Det er nå solgt nesten 1.400 boliger med Deleie eller Bostart siden OBOS startet å tilby kjøpsmodellene.

I løpet av 2024 kommer forhåpentligvis en lovendring som åpner opp for at OBOS kan tilby enda flere Deleie-boliger 

– Vi er utsolgt for Deleie på enkelte prosjekter. Slik borettslagsloven er i dag setter den en begrensning på salget av Deleie på 20 prosent av enhetene i et borettslag. Når en lovendring forhåpentligvis er på plass i løpet av 2024 kan vi øke andelen til så mye som 50 prosent. Dette vil ha en positiv effekt på igangsetting av boligprosjekter fordi det vil gjøre enda flere boliger tilgjengelig til en pris folk kan betale. En lovendring er derfor et av de kraftigste tiltakene for å bedre situasjonen i byggebransjen, sier Siraj. 

#obos
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0