Bolig
2 minutter lesetid

Har flere gode salgsstarter

9/11/2023, 10:47
Har flere gode salgsstarter
Sverre Molvig, skjermdump/web-tv
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I løpet av årets ni første måneder har selskapet solgt 272 boliger netto, igangsatt bygging av 145 boliger og overlevert 379 boliger til kjøper. Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig 985 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 5,29 milliarder kroner. 69 prosent av disse boligene var solgt ved utgangen av kvartalet.

– Lønnsomheten i prosjektene er fortsatt god, og selv om nyboligmarkedet har vært utfordrende har vi lykkes med å selge boliger for nesten to milliarder kroner hittil i år. Vi hadde flere gode salgsstarter i kvartalet, vi har en sterk posisjon med over 400 boliger i salg, og vi har ytterligere om lag 650 boliger som kan legges ut for salg i løpet av første halvår 2024 hvis markedet tillater det, sier CEO Sverre Molvik.

– Som tidligere kommunisert har vi utsatt inngåelse av entrepriseavtaler på grunn av høy byggekostnad. Vi opplever nå at kostnaden har falt. Vi har derfor inngått avtaler, og vil inngå flere fremover.

Hovedpunkter Q3 2023 (Q3 2022) som er lagt fram:

  • Bruttosalget var 85 boliger (102) med en salgsverdi på NOK 543 millioner (554)
  • Nettosalget var 77 boliger (83) med en salgsverdi på NOK 479 millioner (439)
  • 57 boliger netto igangsatt (68), 90 boliger netto ferdigstilt (142), 74 boliger netto overlevert til kjøper (144)
  • 985 boliger netto under bygging (1 268) med en samlet salgsverdi på NOK 5 292 millioner (6 225)
  • 69 prosent av boliger under bygging (73) solgt ved utgangen av kvartalet
  • 60 ferdigstilte boliger som ikke var solgt ved kvartalsslutt (19)
  • IFRS: Driftsinntekter på NOK 437 millioner (905), EBITDA justert for finanskostnader NOK 44 millioner (137), tilsvarende en margin på 10,1 prosent (15,1)
  • Resultat per aksje: NOK 0,21 (0,85)
  • NGAAP: Driftsinntekter NOK 451 millioner (788). EBITDA på NOK 37 millioner (96). Det tilsvarer en margin på 8,3 prosent (12,2)
#selvaag bolig
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0