Arkitektur
1 minutt lesetid

Norconsult vinner kontrakt på Nyhamnen i Malmö

31/10/2023, 09:16
Norconsult vinner kontrakt på Nyhamnen i Malmö
Illustrasjon: Norconsult
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Den nye bydelen planlegges med boliger, arbeidsplasser, barneskoler og barnehager samt med torg og grøntområder. I Malmö kommune er det under utarbeidelse en strukturskisse for Nyhamnen som skal danne grunnlaget for Norconsults oppdrag.

Resultatene fra Norconsults arbeid vil sikre at hele området får effektiv overvannshåndtering og innarbeides i fremtidige detaljreguleringsplaner. Oppdraget innebærer både kartlegging av eksisterende vassdrag og utvikling av løsninger for den fremvoksende bydelen.

Nyhamnen ligger ved sjøen og har direkte forbindelse til Malmö sentrum og sentralstasjonen. Høyden må balansere både mot havnivå og mot alt omkringliggende land. I tillegg må høydene tilpasses fremtidig stigende havnivå på grunn av klimaendringer.

– Rammeavtalen med Malmö kommune gir oss muligheten til å være med på å klimasikre Malmö, både i det eksisterende miljøet og her i Nyhamnen, sier Johan Södergren, prosjektleder i Norconsult. I tillegg har Norconsult fått i oppdrag å kartlegge eksisterende nivåer av miljøgifter i overvann i området.

Utvidelsen av Nyhamnen vil skje trinnvis over flere tiår. Den siste fasen forventes å finne sted mellom 2040 og 2050.

#malmø #norconsult
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0