Bolig
1 minutt lesetid

Oslo kommune har lagt fram boligtall for 2023

22/01/2024, 10:00
Oslo kommune har lagt fram boligtall for 2023
Foto HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Oslo bystyre har vedtatt reguleringsplaner for 1964 boligenheter i 2023. Dette er 855 flere boligenheter enn året før.

– Da vi overtok i oktober, lå det flere reguleringsplaner for bolig nesten klare. Vi prioriterer å få disse sakene igjennom i bystyret, slik at tallet for regulerte boliger holdes oppe, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen.

– Byrådets mål er at kommunen skal vedta 3000 regulerte boligenheter pr år, slik legger vi til rette for en god boligforsyning, sier byråden.

Byrådet mener at fortgang i bygging av flere boliger er det viktigste tiltaket for å dempe prisveksten og sikre at flere kan eie egen bolig.

I 2023 godkjente Plan- og bygningsetaten rammetillatelser for 3021 boliger, det ble gitt igangsettingstillatelser for 2575 boliger og 3190 boliger ble tatt i bruk i året som gikk. Det ble gitt igangsettingstillatelser for 689 flere boliger enn året før.

– Jeg er glad for at vi ser en viss aktivitet i markedet selv om det er vanskelige tider for mange. Det at så mange søkte om igangsettingstillatelse gir god grunn til optimisme, sier Stove Lorentzen.

– Jeg er godt fornøyd med at forbedringsarbeidet Plan- og bygningsetaten nå gjennomfører bidrar til økt boligbygging i Oslo. Nå blir det opp til bransjen å få satt spaden i jorden, slik at Oslo får bygget alle boligene som det er gitt tillatelse til, sier Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

#oslo kommune
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0