Byggeindustrien Bolig
2 minutter lesetid

Salget i fjerde kvartal var bedre enn året før

2/01/2024, 10:04
Salget i fjerde kvartal var bedre enn året før
Illustrasjon HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Salget har vært godt tatt i betraktning at boligmarkedet har vært utfordrende i hele 2023. Boligbehovet er stort og vi opplever god interesse, men boligkjøperne har vært avventende på grunn av renteoppgang, økte levekostnader og fordi bankene har vært mer restriktive med å gi finansiering, sier administrerende direktør Sverre Molvik.

– Vi ser imidlertid tegn på at markedet er i bedring. Salget vårt i fjerde kvartal var vesentlig bedre enn på samme tid i fjor, og rentebanen viser kutt i år og i de to påfølgende årene. I tillegg har byggekostnaden stabilisert seg på et nivå som vil gjøre det mulig å starte flere nye prosjekter. Vi er klare for å møte dette med om lag 400 boliger i salg og flere nye salgsstarter, sier Molvik.

I fjerde kvartal solgte Selvaag Bolig totalt 99 boliger for 602 millioner kroner. Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte på 88 boliger for 531 millioner kroner. Det ble igangsatt bygging av 130 boliger, 331 boliger ble ferdigstilt, og 276 boliger ble overlevert til kjøper.

Ved utgangen av året hadde Selvaag Bolig 784 boliger under bygging og 95 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

I løpet av 2023 solgte Selvaag Bolig totalt 435 boliger for 2 582 millioner kroner. Nettosalget endte på 359 boliger til 2 108 millioner kroner. Det ble igangsatt bygging av 275 boliger, ferdigstilt 744 boliger og overlevert 655 boliger til kjøper.

I fjerde kvartal kvartal 2022 solgte Selvaag Bolig 49 boliger brutto for 255 millioner kroner. Nettosalget i fjerde kvartal 2022 var på 44 boliger til 219 millioner kroner. I hele 2022 solgte Selvaag Bolig 561 boliger for 2 963 millioner kroner. Nettosalget i samme periode var 2022 på 447 boliger for 2 328 millioner kroner.

Solgte enheter er inngåtte salgskontrakter med kunder i henhold til Bustadoppføringslova i Norge og Bostadsrättslagen i Sverige.

#selvaag #selvaag bolig
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0